مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۴۱تحلیل نفوذ مایل پرتابه های مخروطی در اهداف فلزی نازکمحمد حسین پل، غلامحسین لیاقت، عبدالوهاب حسینیمجله علمی پزوهشی مکانیک دانشگاه امام حسین (ع)1388
۴۲تحلیل نفوذ مایل پرتابه های مخروطی شاخکداردر صفحات فلزی نازکمحمد حسین پل، غلامحسین لیاقت، عبدالوهاب حسینیمجله علمی پزوهشی مواد پرانرژی1387
نمایش ۴۱ تا ۴۲ مورد از کل ۴۲ مورد.