مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Cost optimization of reinforced concrete flat platesM.G. Sahab - A. F. Ashour - V.V.ToropovEngineering Design Optimization, The 2nd ASMO UK/ISSMO Conference10-11 July 2000
۲3- Cost optimization of reinforced concrete flat slab buildings by a genetic algorithm, The Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary OptimizationM.G. Sahab - A. F. Ashour - V.V.ToropovThe Fourth World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization,4-8 June 2001
۳2- Multilevel optimization of reinforced concrete flat slab buildings based on genetic algorithm, Engineering Design OptimizationM.G. Sahab - A. F. Ashour - V.V.ToropovM The 3rd ASMO UK/ ISSMO Conference,9-10 July 2001
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.