محمودرضا شاهوردی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۲مهندسی عمران-آبدانشگاه صنعتی امیر کبیر
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی عمران- محیط زیستتربیت مدرس
دکتری۱۳۹۷مهندسی معدن -فراوری مواد معدنیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرش- دانشکده مهندسی عمرانرییس دانشکده عمرانرسمی قطعیتمام وقت۳۰

سوابق اجرایی

۱- معاون دانشجویی  (۸۹/۹/۱ تا ۹۰/۱/۲۴)

۲- دبیر هم اندیشی استادان و دبیر شورای راهبردی (۸۹/۳/۱۵ تا ۹۱/۶/۳۱)

۳- مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب (۸۸/۲/۲۲ تا ۹۲/۰۱/۰۱)

۴- مسئول دفتر استعدادهای درخشان (۸۸/۲/۱۵ تا ۸۹/۰۱/۰۱)

۵- رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب

۶- دبیر جذب هیات اجرایی جذب

۷- رئیس دانشکده مهندسی عمران ( از آبان ۹۸)