برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10:45 تا 12:30
مکان برگزاری کلاس 108-3
طرح درس

اقتصاد مهندسی

تعداد واحد: 2

نوع واحد : نظری اختیاری

پیش‌نیاز : نیمسال چهارم به بعد

سر فصل درس : ( 32 ساعت)

1-مقدمه و مفاهیم پایه ای

2-فرایند تصمیم گیری اقتصاد مهندسی

3-فاکتورهای مالی (مرکب سالیانه و پیوسته)

4-تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها (روش ارزش فعلی، روش یکنواخت سالیانه، روش نرخ بازگشت سرمایه، روش نسبت منافع به مخارج، روش دوباره بازگشت و سایر روش ها)

5-استهلاک

6-تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات

7-تجزیه و تحلیل جایگزینی

8-آنالیز حساسیت

9-تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان

10-تورم وکاربرد آن در اقتصاد مهندسی

11-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در اقتصاد مهندسی

12-توجیه اقتصادی و آنالیز قیمت در طرح های عمرانی

توضیحات

تاریخ امتحان 10-04- 1403 ساعت 8:30

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 16:30 تا 18:15
مکان برگزاری کلاس 108-3
طرح درس

تعداد واحد: 2

نوع واحد : نظری اجباری

پیش‌نیاز : مکانیک سیالات

سر فصل درس : ( 32 ساعت)

 1. شناخت انواع جریان‌ها، معرفی اعداد رینولز و فرود، حالات جریان و رژیمهای جریان
 2. یادآوری مفاهیم پایه در هیدرولیک از قبیل معادله پیوستگی، معادله انرژی، معادله مقدار مقدار حرکت، ضریب توزیع سرعت، توزیع فشار در مقطع کانال
 3. اصل انرژی و کاربرد آن در کانال‌ها، انرژی مخصوص، جریان بحرانی و ویژگی‌های آن
 4. کاربرد انرژی مخصوص در تحلیل جریان‌ در کانال‌ها برای جریان‌های همگرا، واگرا و در شرایط بالا و پایین افتادن کف کانال
 5. اصل مقدار حرکت و کاربرد آن در کانال، نیروی مخصوص
 6. کاربرد اصل نیروی مخصوص در تحلیل جریان ها، در محل تغییر مقطع کانالها، پرش هیدرولیکی
 7. خواص جریان یکنواخت، معادله شزی، معادله مانینگ، تحلیل و محاسبه جریان یکنواخت طراحی کانال برای جریان یکنواخت، تعیین عمق نرمال، محاسبه شیب نرمال و شیب بحرانی، بهترین مقطع هیدرولیکی
 8. بررسی جریان های متغیر تدریجی و معادله دینامیکی جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب در جریان های متغیر تدریجی و تحلیل پروفیل جریان
 9. ارائه روش های محاسبه آب در جریان های متغیر تدریجی، روش انتگرال ترسیمی، گام به گام، گام به گام استاندارد
توضیحات

تاریخ امتحان 09-04-1403 ساعت 8:30

عنوان مصالح ساختمانی (نقشه برداری)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:15 تا 15:00
مکان برگزاری کلاس 309-3
فایل پیوست اول مصالح ساختمانی.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 19-04-1403 ساعت 13:30

عنوان طراحی مدفن زباله
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:15 تا 15:00
مکان برگزاری کلاس 108-3
فایل پیوست اول Design of landfills.pdf
فایل پیوست دوم طراحی مدفن زباله.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 09-04-1403ساعت 8:30

عنوان ژئوتکنیک زیست محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15 و دوشنبه 9:15 تا 10:45
مکان برگزاری کلاس 107-3
منابع

فهرست منابع:

کتاب ژئوتکنیک زیست محیطی تالیف دکتر کاظم بدو انتشارات دانشگاه ارومیه

طرح درس

 

آشنایی با مبانی درس

آشنایی با تولید و دفع پسماند و مدیریت مواد زائد جامد

تعطیل رسمی

ادامه آشنایی با تولید و دفع پسماند و مدیریت مواد زائد جامد

فصل اول: تاریخچه و مبانی مهندسی ژئوتکنیک زیست‌محیطی

ادامه فصل اول: تاریخچه و مبانی مهندسی ژئوتکنیک زیست‌محیطی

امتحان: کوییز از فصل اول

فصل دوم: ژئوتکنیک مقدماتی )با نگاه زیست‌محیطی(

ادامه فصل دوم: ژئوتکنیک مقدماتی )با نگاه زیست‌محیطی(

ادامه فصل دوم: ژئوتکنیک مقدماتی )با نگاه زیست‌محیطی(

امتحان: کوییز از فصل دوم

فصل سوم: ساختار کانی‌های خاک

ادامه فصل سوم: ساختار کانی‌های خاک

ادامه فصل سوم: ساختار کانی‌های خاک

امتحان: کوییز از فصل سوم

فصل چهارم: سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده‌ها

ادامه فصل چهارم: سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده‌ها

ادامه فصل چهارم: سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده‌ها

ادامه فصل چهارم: سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده‌ها

امتحان: کوییز از فصل چهارم

فصل پنجم: مبانی انتقال آلودگی در خاک

ادامه فصل  پنجم: مبانی انتقال آلودگی در خاک

ادامه فصل  پنجم: مبانی انتقال آلودگی در خاک

ادامه فصل  پنجم: مبانی انتقال آلودگی در خاک

امتحان: کوییز از فصل پنجم

فصل ششم و هفتم :آنالیز انتقال آلودگی در گزینه‌های مختلف طرح مدفن زباله مهندسی- بهداشتی

ادامه فصل  ششم و هفتم :آنالیز انتقال آلودگی در گزینه‌های مختلف طرح مدفن زباله مهندسی- بهداشتی

ادامه فصل  ششم و هفتم :آنالیز انتقال آلودگی در گزینه‌های مختلف طرح مدفن زباله مهندسی- بهداشتی

امتحان: کوییز از فصل ششم و هفتم

فصل هشتم: روش های پاکسازی آلایندههای زیر سطحی

ادامه فصل  هشتم:  روش های پاکسازی آلایندههای زیر سطحی

امتحان: کوییز از فصل هشتم

ارائه تجزیه و تحلیل مقالات

ارائه تجزیه و تحلیل مقالات

 

توضیحات

زمان امتحان: 8 بهمن ماه 1402 ساعت 8:30

عنوان اصول مهندسی آب و فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9:15 تا 10:45 و یکشنبه 15 تا 16:30
مکان برگزاری کلاس 108-3
طرح درس

1-آشنایی با فرایندهای مشترک آب و فاضلاب شامل تئوری ها و کاربردهای آنها

2-تصفیه فیزیکی آب، جداسازی مواد معلق از آب: تیپ های مختلف ته نشینی، ضوابط و مبانی طراحی واحدهای ته نشینی اعم از واحدهای با مقطع مستطیلی و دایره ای

3-تصفیه شیمیایی آب: انعقاد و لخته سازی، اصول و تئوری های مربوطه، روابط و مبانی مربوط به طراحی واحدهای انعقاد و لخته سازی

4-سختی زدایی: ته نشین سازی عوامل سختی به کمک مواد شیمیایی، سختی زدایی با روش تبادل یونی

5-صاف کردن و زلال سازی آب: مشخصات فیلترها، هیدرولیک فیلترها، اجزا فیلترها

6-گندزدایی آب: استفاده از کلر، استفاده از دیگر روشهای ضد عفونی کردن آب

7-روش های حذف مواد معدنی وآبی محلول در آب

8-هوادهی و اصول و کاربرد آن تصفیه آب

9-تصفیه مقدماتی فاضلاب: آشنایی با ضوابط و مبانی مربوط به طراحی آشغالگیرها، خرد کننده ها، دانه گیرها، وسایل اندازه گیری دبی، ته نشینی مقدماتی

10-فرایندهای تصفیه ثانویه: آشنایی با ظوابط و مبانی طراحی سیستم های لجن فعال، صافی چکنده، استخرها و برکه های تثبیت، ته نشینی ثانویه

11-ضد عفونی کردن پساب تصفیه خانه های فاضلاب

12-تصفیه تکمیلی فاضلاب: استخراج مواد مغذی و مواد جامد از فاضلاب

13-دفع و کاربرد مجدد فاضلاب تصفیه شده

14-آنالیز هیدرولیکی تصفیه خانه های آب و فاضلاب و رسم پلان و پروفیل های هیدرولیکی در مسیر جریان

توضیحات

تاریخ امتحان: 26 دی ماه 1402 ساعت 13:30

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10:45 تا : 12:30
مکان برگزاری کلاس 108-3
طرح درس

 1. شناخت انواع جریان‌ها، معرفی اعداد رینولز و فرود، حالات جریان و رژیمهای جریان
 2. یادآوری مفاهیم پایه در هیدرولیک از قبیل معادله پیوستگی، معادله انرژی، معادله مقدار مقدار حرکت، ضریب توزیع سرعت، توزیع فشار در مقطع کانال
 3. اصل انرژی و کاربرد آن در کانال‌ها، انرژی مخصوص، جریان بحرانی و ویژگی‌های آن
 4. کاربرد انرژی مخصوص در تحلیل جریان‌ در کانال‌ها برای جریان‌های همگرا، واگرا و در شرایط بالا و پایین افتادن کف کانال
 5. اصل مقدار حرکت و کاربرد آن در کانال، نیروی مخصوص
 6. کاربرد اصل نیروی مخصوص در تحلیل جریان ها، در محل تغییر مقطع کانالها، پرش هیدرولیکی
 7. خواص جریان یکنواخت، معادله شزی، معادله مانینگ، تحلیل و محاسبه جریان یکنواخت طراحی کانال برای جریان یکنواخت، تعیین عمق نرمال، محاسبه شیب نرمال و شیب بحرانی، بهترین مقطع هیدرولیکی
 8. بررسی جریان های متغیر تدریجی و معادله دینامیکی جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب در جریان های متغیر تدریجی و تحلیل پروفیل جریان
 9. ارائه روش های محاسبه آب در جریان های متغیر تدریجی، روش انتگرال ترسیمی، گام به گام، گام به گام استاندارد
توضیحات

تاریخ امتحان: 8 بهمن ماه 1402 ساعت 8:30

عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 7:30 تا 9:15
مکان برگزاری 108-3
طرح درس

1-مقدمه و مفاهیم پایه ای

2-فرایند تصمیم گیری اقتصاد مهندسی

3-فاکتورهای مالی (مرکب سالیانه و پیوسته)

4-تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها (روش ارزش فعلی، روش یکنواخت سالیانه، روش نرخ بازگشت سرمایه، روش نسبت منافع به مخارج، روش دوباره بازگشت و سایر روش ها)

5-استهلاک

6-تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات

7-تجزیه و تحلیل جایگزینی

8-آنالیز حساسیت

9-تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان

10-تورم وکاربرد آن در اقتصاد مهندسی

11-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در اقتصاد مهندسی

12-توجیه اقتصادی و آنالیز قیمت در طرح های عمرانی

توضیحات

تاریخ امتحان: 24 دی ماه ساعت 8:30

عنوان مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15 تا 16:30 و یکشنبه 13:30 تا 15
مکان برگزاری کلاس 210-2
فایل پیوست اول طرح درس مهندسی آب و فاضلاب و پروژه.pdf
فایل پیوست دوم water and wastewater Eng and project.pdf
طرح درس

به فایل پیوست مراجعه شود

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 16:30 تا 18:15
مکان برگزاری کلاس 210-2
منابع

کتاب هیدرولیک دکتر ابریشمچی

فایل پیوست اول 1592233623-hydraulic-syllables.pdf
طرح درس

هیدرولیک

تعداد واحد: 2

نوع واحد : نظری اجباری

پیش‌نیاز : مکانیک سیالات

سر فصل درس : ( 32 ساعت)

 1. شناخت انواع جریان‌ها، معرفی اعداد رینولز و فرود، حالات جریان و رژیمهای جریان
 2. یادآوری مفاهیم پایه در هیدرولیک از قبیل معادله پیوستگی، معادله انرژی، معادله مقدار مقدار حرکت، ضریب توزیع سرعت، توزیع فشار در مقطع کانال
 3. اصل انرژی و کاربرد آن در کانال‌ها، انرژی مخصوص، جریان بحرانی و ویژگی‌های آن
 4. کاربرد انرژی مخصوص در تحلیل جریان‌ در کانال‌ها برای جریان‌های همگرا، واگرا و در شرایط بالا و پایین افتادن کف کانال
 5. اصل مقدار حرکت و کاربرد آن در کانال، نیروی مخصوص
 6. کاربرد اصل نیروی مخصوص در تحلیل جریان ها، در محل تغییر مقطع کانالها، پرش هیدرولیکی
 7. خواص جریان یکنواخت، معادله شزی، معادله مانینگ، تحلیل و محاسبه جریان یکنواخت طراحی کانال برای جریان یکنواخت، تعیین عمق نرمال، محاسبه شیب نرمال و شیب بحرانی، بهترین مقطع هیدرولیکی
 8. بررسی جریان های متغیر تدریجی و معادله دینامیکی جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب در جریان های متغیر تدریجی و تحلیل پروفیل جریان
 9. ارائه روش های محاسبه آب در جریان های متغیر تدریجی، روش انتگرال ترسیمی، گام به گام، گام به گام استاندارد
عنوان طراحی مدفن زباله
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 13:15 تا 15
مکان برگزاری کلاس 210-2
منابع

کتاب اصول مهندسی دفن زباله: مبانی طراحی لندفیل‌ها. دکتر بدو انتشارات دانشگاه ارومیه

فایل پیوست اول طرح درس طراحی مدفن زباله.pdf
طرح درس

به فایل پیوست مراجعه شود

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10:45 تا 12:30
مکان برگزاری کلاس 207-3
منابع

کتاب هیدرولیک دکتر ابریشمی

کتاب هیدرولیک دکتر نجمایی

طرح درس

هیدرولیک

تعداد واحد: 2

نوع واحد : نظری اجباری

پیش‌نیاز : مکانیک سیالات

سر فصل درس : ( 32 ساعت)

 1. شناخت انواع جریان‌ها، معرفی اعداد رینولز و فرود، حالات جریان و رژیمهای جریان
 2. یادآوری مفاهیم پایه در هیدرولیک از قبیل معادله پیوستگی، معادله انرژی، معادله مقدار مقدار حرکت، ضریب توزیع سرعت، توزیع فشار در مقطع کانال
 3. اصل انرژی و کاربرد آن در کانال‌ها، انرژی مخصوص، جریان بحرانی و ویژگی‌های آن
 4. کاربرد انرژی مخصوص در تحلیل جریان‌ در کانال‌ها برای جریان‌های همگرا، واگرا و در شرایط بالا و پایین افتادن کف کانال
 5. اصل مقدار حرکت و کاربرد آن در کانال، نیروی مخصوص
 6. کاربرد اصل نیروی مخصوص در تحلیل جریان ها، در محل تغییر مقطع کانالها، پرش هیدرولیکی
 7. خواص جریان یکنواخت، معادله شزی، معادله مانینگ، تحلیل و محاسبه جریان یکنواخت طراحی کانال برای جریان یکنواخت، تعیین عمق نرمال، محاسبه شیب نرمال و شیب بحرانی، بهترین مقطع هیدرولیکی
 8. بررسی جریان های متغیر تردریجی و معادله دینامیکی جریان های متغیر تدریجی، پروفیل های سطح آب در جریان های متغیر تدریجی و تحلیل پروفیل جریان
 9. ارائه روش های محاسبه آب در جریان های متغیر تدریجی، روش انتگرال ترسیمی، گام به گام، گام به گام استاندارد
توضیحات

تاریخ امتحان

عنوان اصول مهندسی آب و فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 7:45 تا 9:15 و یکشنبه 10:45 تا 12:15
مکان برگزاری کلاس 205-3
طرح درس

اصول مهندسی آب و فاضلاب

تعداد واحد: 3

نوع واحد : نظری اختیاری

پیش‌نیاز : مهندسی محیط زیست

سر فصل درس : ( 48 ساعت)

1-آشنایی با فرایندهای مشترک آب و فاضلاب شامل تئوری ها و کاربردهای آنها

2-تصفیه فیزیکی آب، جداسازی مواد معلق از آب: تیپ های مختلف ته نشینی، ضوابط و مبانی طراحی واحدهای ته نشینی اعم از واحدهای با مقطع مستطیلی و دایره ای

3-تصفیه شیمیایی آب: انعقاد و لخته سازی، اصول و تئوری های مربوطه، روابط و مبانی مربوط به طراحی واحدهای انعقاد و لخته سازی

4-سختی زدایی: ته نشین سازی عوامل سختی به کمک مواد شیمیایی، سختی زدایی با روش تبادل یونی

5-صاف کردن و زلال سازی آب: مشخصات فیلترها، هیدرولیک فیلترها، اجزا فیلترها

6-گندزدایی آب: استفاده از کلر، استفاده از دیگر روشهای ضد عفونی کردن آب

7-روش های حذف مواد معدنی وآبی محلول در آب

8-هوادهی و اصول و کاربرد آن تصفیه آب

9-تصفیه مقدماتی فاضلاب: آشنایی با ضوابط و مبانی مربوط به طراحی آشغالگیرها، خرد کننده ها، دانه گیرها، وسایل اندازه گیری دبی، ته نشینی مقدماتی

10-فرایندهای تصفیه ثانویه: آشنایی با ظوابط و مبانی طراحی سیستم های لجن فعال، صافی چکنده، استخرها و برکه های تثبیت، ته نشینی ثانویه

11-ضد عفونی کردن پساب تصفیه خانه های فاضلاب

12-تصفیه تکمیلی فاضلاب: استخراج مواد مغذی و مواد جامد از فاضلاب

13-دفع و کاربرد مجدد فاضلاب تصفیه شده

14-آنالیز هیدرولیکی تصفیه خانه های آب و فاضلاب و رسم پلان و پروفیل های هیدرولیکی در مسیر جریان

عنوان ژئوتکنیک زیست محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 7:45 تا 9:15 و دو شنبه 13:30 تا 15
مکان برگزاری کلاس 204-3
منابع

کتاب ژئوتکنیک زیست محیطی تالیف دکتر کاظم بدو انتشارات دانشگاه ارومیه

طرح درس

تاریخ

سرفصل

27/6

آشنایی با مبانی درس

28/6

آشنایی با تولید و دفع پسماند و مدیریت مواد زائد جامد

3/7

تعطیل رسمی

4/7

ادامه آشنایی با تولید و دفع پسماند و مدیریت مواد زائد جامد

10/7

فصل اول: تاریخچه و مبانی مهندسی ژئوتکنیک زیست‌محیطی

11/7

ادامه فصل اول: تاریخچه و مبانی مهندسی ژئوتکنیک زیست‌محیطی

17/7

امتحان: کوییز از فصل اول

18/7

فصل دوم: ژئوتکنیک مقدماتی )با نگاه زیست‌محیطی(

24/7

ادامه فصل دوم: ژئوتکنیک مقدماتی )با نگاه زیست‌محیطی(

25/7

ادامه فصل دوم: ژئوتکنیک مقدماتی )با نگاه زیست‌محیطی(

1/8

امتحان: کوییز از فصل دوم

2/8

فصل سوم: ساختار کانی‌های خاک

8/8

ادامه فصل سوم: ساختار کانی‌های خاک

9/8

ادامه فصل سوم: ساختار کانی‌های خاک

15/8

امتحان: کوییز از فصل سوم

16/8

فصل چهارم: سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده‌ها

22/8

ادامه فصل چهارم: سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده‌ها

23/8

ادامه فصل چهارم: سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده‌ها

29/8

ادامه فصل چهارم: سیستم آب و خاک و اندرکنش خاک و آلاینده‌ها

30/8

امتحان: کوییز از فصل چهارم

6/9

فصل پنجم: مبانی انتقال آلودگی در خاک

7/9

ادامه فصل  پنجم: مبانی انتقال آلودگی در خاک

13/9

ادامه فصل  پنجم: مبانی انتقال آلودگی در خاک

14/9

ادامه فصل  پنجم: مبانی انتقال آلودگی در خاک

20/9

امتحان: کوییز از فصل پنجم

21/9

فصل ششم و هفتم :آنالیز انتقال آلودگی در گزینه‌های مختلف طرح مدفن زباله مهندسی- بهداشتی

27/9

ادامه فصل  ششم و هفتم :آنالیز انتقال آلودگی در گزینه‌های مختلف طرح مدفن زباله مهندسی- بهداشتی

28/9

ادامه فصل  ششم و هفتم :آنالیز انتقال آلودگی در گزینه‌های مختلف طرح مدفن زباله مهندسی- بهداشتی

4/10

امتحان: کوییز از فصل ششم و هفتم

5/10

فصل هشتم: روش های پاکسازی آلایندههای زیر سطحی

11/10

ادامه فصل  هشتم:  روش های پاکسازی آلایندههای زیر سطحی

12/10

امتحان: کوییز از فصل هشتم

18/10

ارائه تجزیه و تحلیل مقالات

19/10

ارائه تجزیه و تحلیل مقالات

توضیحات

تاریخ امتحان 1401/10/19 ساعت 8:30

 

 

 

 

 

عنوان استاتیک و مقاومت مصالح (صنایع)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9:15 تا 10:45 و یکشنبه 15 تا 16:30
مکان برگزاری کلاس 305-3
توضیحات

تاریخ امتحان 1401/10/19 ساعت 8:30

عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری سه شنبه 7:30 تا 9:15
مکان برگزاری کلاس 206-3
منابع

کتاب اقتصاد مهندسی دکتر اسکونژاد انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

طرح درس

اقتصاد مهندسی

تعداد واحد: 2

نوع واحد : نظری اختیاری

پیش‌نیاز : نیمسال چهارم به بعد

سر فصل درس : ( 32 ساعت)

1-مقدمه و مفاهیم پایه ای

2-فرایند تصمیم گیری اقتصاد مهندسی

3-فاکتورهای مالی (مرکب سالیانه و پیوسته)

4-تکنیک های اقتصاد مهندسی و کاربرد آنها (روش ارزش فعلی، روش یکنواخت سالیانه، روش نرخ بازگشت سرمایه، روش نسبت منافع به مخارج، روش دوباره بازگشت و سایر روش ها)

5-استهلاک

6-تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات

7-تجزیه و تحلیل جایگزینی

8-آنالیز حساسیت

9-تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان

10-تورم وکاربرد آن در اقتصاد مهندسی

11-کاربرد برنامه ریزی ریاضی در اقتصاد مهندسی

12-توجیه اقتصادی و آنالیز قیمت در طرح های عمرانی

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 17:30 تا 19:30
مکان برگزاری مجازی سامانه نیما
عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30 تا 15:30
مکان برگزاری مجازی سامانه نیما
عنوان استاتیک و مقاومت مصالح (صنایع)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10 تا 12 و یکشنبه 18:30 تا 19:30
مکان برگزاری مجازی سامانه نیما
عنوان ژئوتکنیک زیست محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10 تا 12 و دوشنبه 13:30 تا 14:30
مکان برگزاری مجازی سامانه نیما
عنوان سمینار و روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 10 تا 12
مکان برگزاری مجازی سامانه نیما
عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 15:30 تا 17:30
عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15:30 تا 17:30
عنوان اصول مهندسی آب و فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15:30 و سه شنبه 8 تا 9
عنوان سمینار و روش تحقیق
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری دوشنبه 10 تا 12
عنوان استاتیک و مقاومت مصالح (صنایع)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10 تا 12 و یکشنبه 17:30 تا 18:30
عنوان طراحی مدفن زباله
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10 تا 12
عنوان استاتیک و مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10 تا 12 و یکشنبه 17:30 تا 18:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30 تا 15:30 و یک شنبه 18:30 تا 19:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30 تا 15:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:30 تا 17:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان ژئوتکنیک زیست محیطی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15:30 و دوشنبه 15:30 تا 16:30
مکان برگزاری سامانه نیما
فایل پیوست اول Environmental geotechnic.pdf
طرح درس

تاریخ امتحان 1400/00/00 ساعت 00 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 15:30 تا 17:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 99/10/17 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان اقتصاد مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:30 تا 17:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 99/10/30 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان اصول مهندسی آب و فاضلاب
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 تا 15:30 و دوشنبه 8 تا 9
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 99/10/24 ساعت 13 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان استاتیک و مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15:30 تا 17:30 و یکشنبه 17:30 تا 18:30
مکان برگزاری سامانه نیما
توضیحات

تاریخ امتحان 99/10/22 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان هیدرولیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15:30 تا 17:30
مکان برگزاری کلاس 551-2
فایل پیوست اول Hydraulic syllables.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 99/4/15 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13:30 تا 15:30 و یکشنبه 8 تا 10
مکان برگزاری 3-252
فایل پیوست اول mechanichs of materials 1 syllables.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 99/4/23 ساعت 15 به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مهندسی محیط زیست
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10 تا 12
مکان برگزاری 3-252
فایل پیوست اول environmental Eng syllables.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 99/4/16 ساعت 9 صبح به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان استاتیک و مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 10 تا 12 و یکشنبه 17:30 تا 18:30
مکان برگزاری 2-451
فایل پیوست اول static and mechanichs of materials syllables.pdf
توضیحات

تاریخ امتحان 99/4/14 ساعت 11 پیش از ظهر به صورت غیر حضوری از طریق سامانه آزمون مودل

عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 15 تا 17 و دوشنبه 9 تا 10
مکان برگزاری کلاس 208 ساختمان شماره 3
فایل پیوست اول Mechanics of Materials 1.pdf
عنوان مکانیک سیالات
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13 تا 15 و دوشنبه 8 تا 10
مکان برگزاری کلاس 208 ساختمان شماره 3
فایل پیوست اول Fluid mechanics.pdf
عنوان استاتیک و مقاومت مصالح
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 17 تا 19 و یکشنبه 8 تا 9
مکان برگزاری کلاس 206 ساختمان شماره 2
عنوان مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13 تا 15 و دوشنبه 15 تا 16
فایل پیوست اول water and wastewater Eng and project.pdf