بررسی اثرات زیست محیطی سد سفید رود

نویسندگاناحمد طاهرشمس، محمود رضا شاهوردی
همایشاولین سمپوزیم بین المللی محیط زیست
تاریخ برگزاری همایش۱۳۷۹-۱۰-۲۷
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهامیر کبیر - واحد تفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله