پتانسیل های آتی نانوتکنولوژی در کاربردهای زیست محیطی

نویسندگانعلی احمدپور- اکبر شاهسوند- محمودرضا شاهوردی
همایشچهارمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۱-۱۱-۲۹
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهامیر کبیر - پردیس تفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله