کاربردهای شناخته شده نانوتکنولوژی در محیط زیست

نویسندگاناکبر شاهسوند، علی احمدپور، محمود رضا شاهوردی
همایشچهارمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۱-۱۱-۲۹
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهامیر کبیر - پردیس تفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله