انتخاب الویت های تحقیقات، روش تکنولوژی بحرانی

نویسندگانسیامک محمد حسینی- محمودرضا شاهوردی
همایشدومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۲-۱۱-۲۹
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهامیر کبیر - پردیس تفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله