برنامه ریزی در نظام آموزش عالی کشور برای گسترش آموزش فناوری نانو با نگاه به تامین نیروی انسانی ماهر در این عرصه

نویسندگانمحمودرضا شاهوردی
همایشدومین همایش اشتغال ونظام آموزش عالی کشور
تاریخ برگزاری همایش۱۳۸۴-۰۳-۱۰
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله