مطالب مورد علاقه

1.  در فیزیک

(الف): علاقه های پژوهشی:

برهم کنش های قوی، QCD، پدیده شناسی ساختار هادرون ها، فیزیک اسپین، پلاسمای کوارک- گلئون (برخورد یون های سنگین). 

(ب):  آموزش فیزیک

زیبایی تدریس، کلاس رفتن و با دانشجوهای علاقمند به فیزیک سرو کار داشتن پاداشی است که لذت آن را در جای دیگر کمتر می توانم بیابم. دیدن شراره های «فهمیدن» را در چشم های دانشجو هیچگاه فراموش نمی کنم. این لحظه های کمیاب روز های خوش من اند.

2. بیرون از فیزیک:

(الف):  سیاست گذاری آموزش دانشگاهی، واکاوی سرشت دانشگاه (چیستیم و چه می بایست باشیم)

(ب): ادبیات معاصر ایران (شعر معاصر، رمان، نقد ادبی)

(پ): ادبیات جهان

(ت): تاریخ و نقش آن در شکل دهی آینده