فیروز آرش

من به آموزش فیزیک و تدریس و پژوهش در فیزیک بن ذره ها علاقمندم.  کارهای پژوهشی من را می توانید در سایت زیر بیابید:

http://inspirehep.net/search?ln=en&p=Find+author+Firooz+Arash&of=hb&action_search=Search&sf=earliestdate&so=d

امیدوارم روزی آنها را در این سایت هم قرار دهم. کوشیدم این کار را بکنم اما نشد. 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۵۵فیزیکمدرسه عالی پارس (Pars College)
کارشناسی ارشد۱۹۸۰فیزیک و ریاضیدانشگاه اورگان
دکترای تخصصی۱۹۸۶فیزیک (انرژی های بالا (فیزیک بن ذره ها)University of Oregon

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
تفرشرسمی قطعیتمام وقت۳۶

سوابق اجرایی

من چندان سابقه ی اجرایی ندارم. در سال 1384 گروه فیزیک دانشگاه تفرش را برپا کردم و دو سال مدیریت آن را به عهده داشته ام. از سال 1394 تا 1396 هم دوباره مدیر گروه فیزیک شدم.

فیزیک بن ذره ها (ذرات بنیادی)، نظریه ی میدان های کوانتومی

عضو گروه واژه گزینی فیزیک در فرهنگستان زبان و ادب فارسی (از سال 1379 تاکنون)

دوره کارشناسی: فیزیک پایه ی 1 و 2، مکانیک تحلیلی 1 و 2، الکترومغناطیس 1 و 2 ، مکانیک کوانتومی 1 و2، کیهان شناسی، فیزیک ذرات بنیادی.

دوره کارشناسی ارشد: الکترودینامیک، فیزیک ذرات بنیادی پیشرفته، مکانیک کوانتومی، نظریه میدان های کوانتومی، مکانیک آماری (دانشگاه علم و صنعت)

دوره دکتری (در دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت): مکانیک کوانتومی نسبیتی، نظریه میدان های کوانتومی، ساختار هسته

سوابق پژوهشی

ساعات حضور

دوشنبه تا چهارشنبه  از ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر

یکشنبه ها: فرهنگستان زبان و ادب فارسی  از ساعت ۱ تا ۴ بعد از ظهر