مهدی اره پناهی

کلاس عادی و جبرانی ماشین 3 ، سه شنبه مورخ 98/7/30 ساعت 13- 15 در کلاس 2-551 برگزار خواهد شد.

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی برق-قدرتدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی برق-قدرتدانشگاه امیرکبیر
دکتری۱۳۸۸مهندسی برق-قدرتدانشگاه امیرکبیر

ساعات حضور

یکشنبه الی سه شنبه