زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:۱۰۶۹

طراحی و ساخت ماشینهای الکتریکی

طراحی و ساخت مبدلهای الکترونیک قدرت

روشهای عددی در الکترومغناطیس

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۶