مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱محاسبه توزیع شار و تحلیل موتور رلوکتانسی با استفاده از SCM1-مهدی اره پناهی، 2-ابراهیم حسام و محسن پورفلاح کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
۲مدار معادل مغناطیسی یک ماشین مغناطیس دائم داخلی با مغناطیس تکه تکه1-مهدی اره پناهی، 2-ابراهیم خیری اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی1394
۳کنترل موقعیت موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از روش مدل مرجع1-مهدی اره پناهی، 2-مینا فضلی و فرزادتهامی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی شریف1394
۴ مقایسه اینورترهای چند سطحی و ارائه یک ساختار اصلاح شده برای اینورتر تک فاز کاسکد متقارن3 بندرانزلی1-بهزاد فیضی نجار 2-،مهدی اره پناهی، 3-اسماعیل مشایخی اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور 1393
۵بهینه سازی سیستمهای الکترومغناطیسی با استفاده از روش جریان سطحی بندر انزلی1-مهدی اره پناهی، 2-ابراهیم حسام " اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور 1393
۶کاهش THD در اینورتر کاسکد نامتقارن با استفاده از انتخاب مناسب منابع ولتاژمهدی اره پناهی و بهزاد فیضی نجار، سومین کنفرانس سیرد ایران1393
۷ بررسی اثر اشباع در ادوات الکترومغناطیسی با استفاده از روش جریان های سطحی، تهران-مهدی اره پناهی2 - رضا نامدار 3-- ابراهیم حسام 4-- ناصر صابری جمال بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق 1392
۸تحلیل و پیاده سازی اینورتر دوازده پله ایی مبتنی بر ساختار اینورتر شش پله ایی مهدی اره پناهی و آرمان رادمهر دومین کنفرانس منطقه ایی سیرد1392
۹ارائه و بررسی دو روش طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم داخلی با محدوده تضعیف شار وسیع برای کاربرد در حمل و نقل" تهران1-وحید سنایی تراب 2- مهدی اره پناهی 3-ابوالقاسم هاشمی بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق 1391
۱۰"تحلیل میدان های مغناطیسی به روش جریا نهای سطحی SCM با دو تابع شکل مختلف و مقایسه با روش اجزاء محدودFEM " تهران1-مهدی اره پناهی2 - رضا نامدار 3-- ابراهیم حسام 4-- ناصر صابری جمال بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق1391
۱۱افزایش بازده موتور القائی سه فاز در بارهای سبک با استفاده از برشگر ACمهدی اره پناهی هجدهمین کنفرانس بین المللی برق۱۳۸۲
۱۲A Complete Analysis and Implementation of the Single Level Eighteen Step InverterMehdi Arehpanahi, arman radmehr 29th power system conference-2014
۱۳Broken Rotor Bar Detection In Induction Motor Via Stator Current DerivativeMehdi Arehpanahi, Jafar Milimonfared ICEMS2005
۱۴Sensorless Fuzzy Logic Soft Start of Induction Motor With Load DetectioMehdi Arehpanahi, Jafar Milimonfared ICEMS2005
۱۵Nonlinear Analysis of Magnetic Devices By Finite Difference Surface Current Method (FDSCMMehdi Arehpanahi, Jafar Milimonfared CEFC2006
۱۶Analysis of Rotating Magnetic Devices By Surface Current MethodMehdi Arehpanahi, Jafar Milimonfared ArehpanahiCEFC2006
۱۷Electrical and magnetic circuit coupling using Surface Current MethodMehdi Arehpanahi, Jafar Milimonfared iemdc07
۱۸پياده سازي راه انداز نرم موتور القائي سه فاز با قابليت افزايش بازده در بارهاي سبكمهدی اره پناهی، جعفر میلی منفرد سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران ، ،1382
۱۹ارائه و بررسی دو روش طراحی بهینه موتور مغناطیس دائم داخلی با محدوده تضعیف شار وسیع برای کاربرد در حمل و نقلمهدی اره پناهی بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق-2012
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.