مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Sequentially compactحسن برزگربیست و دومین سمینار جبر ایران11-13 بهمن 1390
۲Injectivity versus dense injectivity in topological spacesحسن برزگردومین همایش ملی ریاضیات و کاربردها1394/3/7
۳Essentiality in the category of S-actsحسن برزگردومین همایش ملی ریاضیات و کاربردها1394/3/7
۴On sequential purity of acts over semigroupsحسن برزگرهفدهمین سمینار جبر ایران17-18 اسفند 1384
۵Sequentially pure injectivity and Baer type criteria for acts over semigroupsحسن برزگربیستمین سمینار جبر ایران2-3 اردیبهشت 1388
۶Well behaviour of strongly s-dense injectivity and essentiality of actsحسن برزگربیست و چهارمین سمینار جبر ایران21-23 آبان 1393
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.