پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱بررسی احاطه کننده تام و کارا در گرافهازهرا مغانلوکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۱۰ آذر ۱۳۹۳
۲بررسی مجموعه های احاطه کننده برای گرافهای وابسته به حلقه های جابجاییفاطمه سوادکوهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۴
۳رمزهای مشبکه مبناصمد معینی نیاکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۲ شهریور ۱۳۹۵
۴رسته مجموعه های ناهموارالهه فتحیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۶
۵مطالعه گراف آیده آل های پوچلیلا زندیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸