مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱Numerical Simulation of West & East Outfalls of MOBIN Utility Complex in Assaluye, South of IranMehdi Shafeefar- Ali Khosronejad- Mohammad Reza Boroomand3rd International Conference on Marine Waste Water Discharge & Marine Environment2004
۲شبیه‌سازی عددی میدان جریان جت Offsetبرومند محمدرضا، صالحی نیشابوری سیدعلی‌اکبر چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران1382
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.