برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ریاضیات عالی مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه (19:30-17:30) - دوشنبه (16:30-15:30)
عنوان مقررات ملی ساختمان
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه (10-9) - یکشنبه (15:30-13:30)
عنوان تحلیل سازه (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه (10-12) - یکشنبه (10-11)
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه (17:30-15:30) - دوشنبه (17:30-16:30)
عنوان پروژه بتن آرمه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه (20:30-18:30)
عنوان سازه های بتن آرمه (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه (9-8) - دوشنبه (15:30-13:30)
عنوان سازه های بتن آرمه (۱)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه (12-10) و دوشنبه (9-8)
منابع

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

سازه های بتن آرمه، دکتر مستوفی نژاد

فایل پیوست اول 9.pdf
عنوان اصول مهندسی باد و زلزله
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه (19:30-17:30)، یکشنبه (10-8)
منابع

کتاب دینامیک سازه چوپرا

استاندارد 2800 ایران (ویرایش 4)

مبحث شش مقررات ملی ساختمان

فایل پیوست اول Dynamic.of.Structures.Chopra.4th_www.ucivil.ir.pdf
فایل پیوست دوم 2800-V4.pdf
فایل پیوست سوم 6.pdf
عنوان پروژه بتن آرمه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه (10-8)
فایل پیوست اول 98-2-RC Project.pdf
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه (17:30-15:30) - دوشنبه (10-9)
فایل پیوست اول Meriam-Dynamics-8th.part1.rar
فایل پیوست دوم Meriam-Dynamics-8th.part2.rar
عنوان تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه (17:30-15:30)
منابع

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی

فایل پیوست اول inbr_Welding Guide_90.part1.rar
فایل پیوست دوم inbr_Welding Guide_90.part2.rar
فایل پیوست سوم inbr_Welding Guide_90.part3.rar
عنوان سازه های بتن آرمه (۲)
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 10-8 و دوشنبه 14-13
مکان برگزاری کلاس سمعی و بصری عمران (353-2)
منابع

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

سازه های بتن آرمه، دکتر مستوفی نژاد

فایل پیوست اول mabhas-9.pdf
عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 11-10 و سه شنبه 12-10
مکان برگزاری دینامیک: کلاس سمعی و بصری عمران (ساختمان 2، کلاس 353)
منابع

Dynamics, Meriam & Kraige

فایل پیوست اول Meriam Dynamics.rar
عنوان پروژه بتن آرمه
مقطع تحصیلی کارشناسی
منابع

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

استاندارد 2800 - ویرایش چهارم

فایل پیوست اول 2800-V4.pdf
عنوان مهندسی تونل
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 10-8
مکان برگزاری مهندسی تونل: ساختمان 3، کلاس 207
منابع

Underground Excavations in Rock, Hoek & Brown

 

فایل پیوست اول 2Underground Excavations in Rock.pdf
عنوان ارتعاشات تصادفی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15-13 و دوشنبه 15-14
مکان برگزاری یکشنبه و دوشنبه: ساختمان (2)، کلاس سمعی و بصری عمران
منابع

Random Vibration of Structures, Yang

فایل پیوست اول Yang_Random_Vibration_of_Structures.pdf
عنوان سازه های بتن آرمه (۲)، دینامیک، مقررات ملی ساختمان، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان دینامیک، سازه های بتن آرمه (۲)، مهندسی تونل، مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
مقطع تحصیلی کارشناسی
عنوان طراحی و اجراء تونل و فضاهای زیرزمینی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد