برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ژئوتکنیک دریایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان اندرکنش خاک و سازه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان سدهای خاکی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان مکانیک محیط های پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان پروژه راهسازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه: 9.15 - 7.30
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع

فهرست منابع:

 1. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 2. طرح هندسی راه مهندس گرشاسب نریمانی انتشارات دانشگاه تهران
 3. طرح هندسی راه دکتر محمد رضا زریونی انتشارات دهخدا
 4. راهسازی دکتر سعید منجم نشر انگیزه
 5. راهسازی دکتر مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان
 6. راهسازی ، طرح هندسی و اجرای آ ن مهندس منوچهر احتشامی انتشارات دانشگاه تهران
 7. اصولی برای طرح هندسی راه های برون شهری   دکتر جلیل شاهی انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 8. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 9. طرح هندسی راه دکتر رابین تی آندروود ترجمه دکتر جلیل شاهی ، مهندس مجید اقبالی نشر دانشگاهی
 10. آئین نامه طرح هندسی راه ها نشریه 161 انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 11. فهرست بهای راه و باند سال 1401 دفتر امور فنی و تدوین معیارها انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 12. AASHTO : American Association of State Highways & Transportation Officials.
 13. A Policy on Geometric Design of Highways & Streets.
فایل پیوست اول طرح درس پروژه راهسازی.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس پروژه راه.pdf
فایل پیوست سوم نکات پروژه راه.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

توضیحات

بارم بندی درس پروژه راهسازی :

 1. حضور و غیاب = 3 نمره
 2. مراجعات مرحله ای = 7 نمره
 3.  تنظیم گزارش فنی و مهندسی کتبی = 5 نمره
 4. دفاع شفاهی با حضور کلیه اعضاء گروه در زمان اعلام شده = 5 نمره
عنوان راه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه : 15 - 13.15
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع

فهرست منابع:

 1. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 2. طرح هندسی راه مهندس گرشاسب نریمانی انتشارات دانشگاه تهران
 3. طرح هندسی راه دکتر محمد رضا زریونی انتشارات دهخدا
 4. راهسازی دکتر سعید منجم نشر انگیزه
 5. راهسازی دکتر مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان
 6. راهسازی ، طرح هندسی و اجرای آ ن مهندس منوچهر احتشامی انتشارات دانشگاه تهران
 7. اصولی برای طرح هندسی راه های برون شهری   دکتر جلیل شاهی انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 8. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 9. طرح هندسی راه دکتر رابین تی آندروود ترجمه دکتر جلیل شاهی ، مهندس مجید اقبالی نشر دانشگاهی
 10. آئین نامه طرح هندسی راه ها نشریه 161 انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 11. فهرست بهای راه و باند سال 1401 دفتر امور فنی و تدوین معیارها انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 12. AASHTO : American Association of State Highways & Transportation Officials.
 13. A Policy on Geometric Design of Highways & Streets.

 

فایل پیوست اول طرح درس راهسازی.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس درس راه سازی.pdf
فایل پیوست سوم بارم بندی درس راه سازی.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است

توضیحات

بارم بندی درس راه سازی :

 1. آزمون نیم ترم = 6 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 5 نمره
 3. ارزیابی کلاسی

          1-3)   شرکت در بحث های کلاسی = 3 نمره

           2-3)  آزمون کلاسی = 3 نمره

 1. حضور و غیاب = 3 نمره
عنوان مکانیک خاک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه: 10.45- 9.15 و دوشنبه: 12.15- 10.45
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع

فهرست منابع:

 1. مکانیک خاک دکتر امیرمحمد طباطبایی دکتر کامبیز بهنیا انتشارات دانشگاه تهران
 2. اصول مهندسی پی دکتر علیرضا رهایی   انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 3.  اصول مهندسی ژئوتکنیک مهندس شاهپور طاحونی انتشارات پارس آئین
 4. مکانیک خاک دکتر حسن رحیمیان انتشارات دانشگاه تهران
 1. مکانیک خاک مقدمه ای بر حالت بحرانی در خاک  ترجمه دکتر حسین صالح زاده -  انتشارات پژوهشی تراب
 1. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 1. Das,b.m.,2021.”Advanced Soil Mechanics’,Mc Graw Hill.
 2. ATKINSON,J.,2022.”An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations”.Mc Graw Hill.
 3. Holtz,R.D.& Kovacs W.D.,2020.”An Introduction to Geotechnical Engineering”,Prentice hall,Inc.
 4. Mitchell,J.K.2019.”Fundamentals of Soil Behaviour”2nd Edition,John Wiley &Sons.
 5. Lamb,T.W. & Withman,R.V.,2015,”Soll Mechanics”, John Wiley &Sons.
 6. ‘Practical Handbook of Grouting Soil, Rock, and Structures’, James Warner
 7. Bardet,J.P.,2012.”Experimental Soil Mechanics”, Prentice Hall.

فایل پیوست اول طرح درس مکانیک خاک پیشرفته.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس مکانیک خاک پیشرفته.pdf
فایل پیوست سوم بارم بندی درس مکانیک خاک پیشرفته.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است

توضیحات

ارزشیابی درس مکانیک خاک پیشرفته

1- مشارکت در بحث های کلاسی : 3 نمره از 20

2- تمرین های کلاسی : 3 نمره از 20

3- آزمون کلاسی : 3 نمره از 20

4- ترجمه یک مقاله به روز ( 2020 یا  2021 ) مرتبط با درس تا قبل  از شروع آزمون های پایان  ترم = 2 نمره از 20

5- آزمون نیم ترم = هفتمین هفته تشکیل ترم = 4 نمره از 20

6- آزمون پایان ترم + در موعد مقرر = 5 نمره از 20

7- حضور و غیاب کلاس : تاثیر مثبت

عنوان بهسازی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه: 12.15- 10.45 و دوشنبه: 10.45- 9.15
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع
 1. بهسازی خاک دکتر محمد رضا عطرچیان
 2. روش های بهسازی خاک ( طراحی و اجراء) دکتر حمید علی الهی مهندس شایان محجوبی انتشارات جهاد دانشگاهی
 3. مبانی بهسازی خاک – دکتر علی قنبری مهندس محمد عماد محمودی مهربرای
 4. مجموعه روش های بهسازی خاک راهنمای جامع طراحی و اجرای مهار و دیوارهای مهارکوبی ترجمه مجید محققی غلامرضا نیازی- بهزاد همایونی
 5. بهسازی و اصلاح خاک امید رضا بهادری نیا هانیه حجازی فر
 6. بهسازی خاک با نگرشی بویژه به سدهای خاکی احسان مهدوی صفت جواد غفاری محسن کرباسچی نوید گنجیان سعید محمد
 7. بهسازی خاک حامد نیروند سعید نیکخواه نسب
 8. شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک دکتر فریدون خسروی دکتر علی اصغر فیروزی مهندس علیرضا حسینی
 9. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
 10. ‘GROUND IMPROVEMENT’-moseley.
 11. ‘ENG OF SOIL TREATMRNT’-Bell.
 12. ‘Geosynthetic Design and Construction Guidelines, Participant Notebook-Publication no’. FHWA-HI-95-038-April-1998
 13. ‘Ground Improvement Case Histories (Vol 3)’- B.Indraratna & J.Chu – Elsevier
 14. ‘Peter G Nicholson-Soil improvement and ground modification methods’-Butterworth-Heinemann, , Elsevier Inc (2015)
 15. ‘Practical Handbook of Grouting Soil, Rock, and Structures’, James Warner
 16. ‘Ground Improvement Technical Summaries’-1
 17. ‘Ground Improvement Technical Summaries-2’

 

فایل پیوست اول طرح درس بهسازی خاک.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس بهسازی خاک.pdf
فایل پیوست سوم بارم بندی درس بهسازی خاک.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است

 

توضیحات

بارم بندی درس بهسازی خاک:

 1. آزمون نیم ترم = 3 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 3 نمره
 3. ارزیابی کلاسی

          1-3)   شرکت در بحث های کلاسی = 3 نمره

           2-3)  آزمون کلاسی = 4 نمره

 1. سمینار  ( ارائه شفاهی در کلاس) = 2 نمره
 2. پروژه  = 3 نمره
 3. ترجمه مقاله مرتبط با درس از 2021 یا 2020  = 2 نمره
 4. حضور و غیاب = تاثیر مثبت
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه : 18 - 16.30
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع

فهرست منابع:

 1. تکنولوژی بتن   ترجمه دکترعلی اکبر رمضانیانپور دکتر محمد رضا شاه نظری انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 2. تکنولوژی بتن ( مصالح ، خواص، اجرا) - دکترعلی اکبر رمضانیانپور مهندس منصور پیدایش انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 3. تکنولوژی بتن   ترجمه مهندس نگین اعرابی دکتر علی اکبر رمضانیانپور انتشاراتنگارنده دانش
 4. تکنولوژی و طرح اختلاط  بتن   دکتر داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان
 5. آئین نامه بتن (آبا) انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 6. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
 7. طراحی و محاسبه سازه های مسلح دکتر علیرضا رهایی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 8. طراحی سازه های بتن مسلح ( بر مبنای آئین نامه بتن ایران)  مهندس شاهپور طاحونی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فایل پیوست اول طرح درس تکنولوژی بتن.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس تکنولوژی بتن.pdf
فایل پیوست سوم بارم بندی درس تکنولوژی بتن.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

توضیحات

بارم بندی درس تکنولوژی بتن:

 1. آزمون نیم ترم = 6 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 5 نمره
 3. ارزیابی کلاسی

          1-3)   شرکت در بحث های کلاسی = 3 نمره

           2-3)  آزمون کلاسی = 3 نمره

 1. حضور و غیاب = 3 نمره