طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۱۲۵

1- تحقیقات پروژه کارشناسی ارشد(1366الی1368) در دانشگاه امیر کبیر و دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه دانشجو ( پروژه تحقیقاتی کاربرد نرم افزار ADINA  در مباحث ژئوتکنیکی) در سال 1368- 1366.

2- تحقیقات پروژه دکترا(1376الی1381) دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده عمران و دانشگاه ارومیه در جایگاه دانشجو ( ساخت مدل آزمایشگاهی از دیوار حائل انعطاف پذیر و شبیه سازی تاثیر زلزله بر روی عملکرد این نوع از دیوار توسط  Shacking Table )

3- تحقیقات سه پروژه مستقل در فاصله زمانی سالهای 1377الی1381 در دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی امیر کبیر به عنوان همکار مجری طرح ( در خصوص عملکرد عددی و آزمایشگاهی دیوارهای حائل صلب و انعطاف پذیر)

4- مشارکت در پروژه تحقیقاتی تحت عنوان مقاوم سازی منابع بتنی با مصالح  FRP برای شرکت آب و فاضلاب روستائی استان مرکزی(در مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیر کبیر ) به عنوان همکار مجری طرح در سال 1391- 1389.

5- مشارکت در پروژه تحقیقاتی منیتورینگ ( رفتار نگاری ) پل های فلزی و بتنی برای مرکز توسعه را های وزارت راه و ترابری(در مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیر کبیر) به عنوان همکار مجری طرح در سال 1391- 1389.

6-مشارکت در   طراحی ، ساخت و نصب میز لرزان با یک درجه آزادی برای دانشگاه صنعتی امیر کبیر (در  مرحله تحویل موقت در مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیر کبیر) به عنوان همکار مجری طرح در سال 1391- 1388.

7-مشارکت اولیه  در طراحی ، ساخت و نصب میز لرزان با سه درجه آزادی برای دانشگاه صنعتی امیر کبیر (در دست اقدام در مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیر کبیر) به عنوان همکار مجری طرح در سال 1392- 1388.

8- فعالیت در کمیته فنی قرارداد خدمات ژئوتکنیک پروژه امام رضا (ع) در مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1391- 1390.

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۳۹۹