مطالب مورد علاقه

تعداد بازدید:۱۰۴۸

1- ساخت مدل آزمایشگاهی سازه های ژئوتکنیکی و انجام آزمایش بر روی میز لرزان  (shacking table)

2- کاربرد شبکه عصبی و منطق فازی در مباحث ژئوتکنیکی

3- اندر کنش خاک و سازه  - اندرکنش خاک و آب و سازه

4- رفتارسنجی  ( Monitorng  ) سازه های خاکی بخصوص دیوارهای حائل صلب و انعطاف پذیر ، سپرهای فلزی

5- بهسازی و مقاوم سازی سازه های خاکی

6- بهینه سازی در  سازه های خاکی ( به لحاظ مشخصات هندسی و خواص مصالح )

7-  بهسازی خاک

8- گودبرداری عمیق در مناطق شهری و روش های تئوری و عملی پایدارسازی گود ها

9- ژئوتکنیک لرزه ای

10- سدهای خاکی تحلیل استاتیکی و دینامیکی ، رفتارسنجی و مطالعات موردی

11- بررسی میزان انعطاف پذیری  دیوارهای حائل انعطاف پذیر در عملکرد استاتیکی و دینامیکی آن

12- جایگاه مطالعات عددی و نرم افزارهای مرتبط با ژئوتکنیک

 13 آنالیز ابعادی ( Dimansional Analysis) در مباحث ژئوتکنیکی

 14- تونل های مترو در مناطق شهری، چالش ها و نکات فنی و اجرایی

15- پی های عمیق ، نکات طراحی ، اجرا و ملاحظات اقتصادی           

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۳۹۹