مطالب مورد علاقه

تعداد بازدید:۱۱۵۳

1- هوش مصنوعی و کاربرد آن در مهندسی عمران و ژئوتکنیک

2-بهسازی فیزیکی و شیمیایی انواع خاک ها به لحاظ ارتقاء عملکرد از دیدگاه های مختلف

3- بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان از دیدگاه مبحث نوزدهم مقرات ملی ساختمان

4- ساخت مدل آزمایشگاهی سازه های ژئوتکنیکی و انجام آزمایش بر روی میز لرزان  (shacking table)

5- کاربرد شبکه عصبی و منطق فازی در مباحث ژئوتکنیکی

6- اندر کنش خاک و سازه  - اندرکنش خاک و آب و سازه

7- رفتارسنجی  ( Monitorng  ) سازه های خاکی بخصوص دیوارهای حائل صلب و انعطاف پذیر ، سپرهای فلزی

8- بهسازی و مقاوم سازی سازه های خاکی

9- بهینه سازی در  سازه های خاکی ( به لحاظ مشخصات هندسی و خواص مصالح )

10- آنالیز ابعادی ( Dimansional Analysis) در مباحث ژئوتکنیکی و نکات تئوریک و اجرایی آن

11- گودبرداری عمیق در مناطق شهری و روش های تئوری و عملی پایدارسازی گود ها

12- ژئوتکنیک لرزه ای

13- سدهای خاکی تحلیل استاتیکی و دینامیکی ، رفتارسنجی و مطالعات موردی

14- بررسی میزان انعطاف پذیری  دیوارهای حائل انعطاف پذیر در عملکرد استاتیکی و دینامیکی آن

15- جایگاه مطالعات عددی و نرم افزارهای مرتبط با ژئوتکنیک

 16 تحلیل های عددی و تئوریک در سازه های خاکی از دیدگاه های مختلف

 17- تونل های مترو در مناطق شهری، چالش ها و نکات فنی و اجرایی

18- پی های عمیق ، نکات طراحی ، اجرا و ملاحظات اقتصادی           

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۲