بررسی اثرات استفاده از پساب بر فلوتاسیون گالن

نویسندگانمحمدرضا باقری-محمودرضا شاهوردی-احمد خدادادی دربان-محمود عبدالهی
همایشششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۵-۰۸-۱۶
محل برگزاری همایشتهران
نوع ارائهپوستر
سطح همایشملی

چکیده مقاله

فایل چکیده مقاله