پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱حساب دیفرانسیل و التصاقهای خطی روی جبرهای تقریبا جابجاییزینب احمرکارشناسی ارشداستاد راهنماگروه ریاضی۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۲رسته مجموعه های ناهموارالهه فتحیکارشناسی ارشداستاد مشاورگروه ریاضی۳۰ شهریور ۱۳۹۶
۳نظریه کهمولوژی برای نمایش های جبرهای لی همریختیسیروس حیدریکارشناسی ارشداستاد راهنماگروه ریاضی۳۰ شهریور ۱۳۹۶
۴ساختار دیراک-نیجن هیوس روی جبرگونه های لیخدیجه ونکی فراهانیکارشناسی ارشداستاد راهنماگروه ریاضی۳۰ شهریور ۱۳۹۵
۵حساب های دیفرانسیل و التصاق ها روی جبرگونه های لیسمیه سخنگوکارشناسی ارشداستاد راهنماگروه ریاضی۳۰ خرداد ۱۳۹۵
۶روش نگاشت پوانکاره از مراتب بالاتر برای تحلیل سیستم های دینامیکی خطی و غیر خطیصفر محمدیکارشناسی ارشداستاد راهنماگروه ریاضی۳۰ بهمن ۱۳۹۴
۷مطالعه دینامیک غیرخطی وکاربردهای آنسید مهدی موسویکارشناسی ارشداستاد مشاورگروه فیزیک۳۰ آبان ۱۳۹۴