بررسی رفتار ارتعاشاتی و اکوستیکی تفنگ بادی به کمک نرم افزار انسیس

نویسندگانامیر حسین عرب-ابوالفضل حسنی بافرانی-مجتبی مرادی
همایشیازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
تاریخ برگزاری همایش۱۴۰۰-۰۸
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهتفرش
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله