علی کاظمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی برقدانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۶برق - کنترلدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۹۲برق - کنترلدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق پژوهشی

Lead Guest Editor, Advances in Mechanical Engineering (IF: ۱.۰۲۴), SC: Advances in Vibration Control of Structures and Machinery (۲۰۱۸)