علی کاظمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری(تنظیم نشده)مهندسی برقدانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۶برق - کنترلدانشگاه علم و صنعت ایران
دکتری۱۳۹۲برق - کنترلدانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیأت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (۱۴۰۰ تا کنون)

- دبیر هیأت ممیزه دانشگاه تفرش (۱۴۰۱ تا کنون)

- مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه تفرش (۱۴۰۲ تا کنون)

- معاون آموزشی دانشکده برق (۱۳۹۹-۱۴۰۱)

- مدیر مرکز رشد دانشگاه تفرش (۱۳۹۶-۱۳۹۸)

سوابق پژوهشی

- Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering

- Franklin Open

- Lead Guest Editor, Advances in Mechanical Engineering (IF: ۱.۰۲۴), SC: Advances in Vibration Control of Structures and Machinery (۲۰۱۸)