علی پارسیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیریاضیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشدریاضیدانشگاه تهران
دکتریریاضیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

عضو کارگروه اخلاق آموزشی دانشگاه ۰۰

معاون دانشجویی فرهنگی ۹۷-۰۲

عضو کارگروه پشتیبانی و و مدیریت مالی دانشگاه ۹۸

عضو کمیته مداخله در بحران دانشگاه ۹۸

عضو شورای مدیریت سبز دانشگاه ۹۸

عضو کارگروه بررسی علمی متقاضیان جذب ۹۶

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ۹۶

مدیر گروه ریاضی ۹۴-۹۷

عضو شورای فرهنگی دانشگاه ۸۹

رئیس کتابخانه مرکزی۸۹-۹۱

معاون آموزشی-معاون اداری مالی دانشگاه ۸۹-۹۲

معاون دانشجویی فرهنگی ۸۷-۸۹

مدیر گروه دروس عمومی ۸۴-۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  هندسه دیفرانسیل
  •  توپولوژی
  •  نظریه عملگرها
  • نظریه معادلات دیفرانسیل
  • ریاضیات عمومی
  • هندسه دیفرانسیل
  • هندسه خمینه ها
  • آنالیز ریاضی
  • دستگاه های دینامیکی
  • توپولوژی دیفرانسیل