پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱برخی نتایج در باره اعداد احاطه گری رومی مضاعف و رومی قوی گراف هاایمان معصومیدکتریاستاد راهنما۱۸ تیر ۱۳۹۸
۲نقش خم بیضوی در رمزنگاریامید اسفندیاریکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۷
۳روش های تکرار در فضاهای باناخسعید آهنگرانیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۶
۴روش های تکرار در منیفلدهای هاداماردمهدی ربانیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۶
۵ساختارهای دیراکسمیرا درویش پورکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ بهمن ۱۳۹۵
۶بررسی مجموعه های احاطه گر کلی در گراف ها و تعمیم آنهامحمدرضا سیدصالحیدکتریاستاد مشاور۲۴ مهر ۱۳۹۵
۷پایداری، همگرایی و فقدان دور در دستگاههای دینامیکی بازه ای پیوستهمریم معصومیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۳ خرداد ۱۳۹۵
۸زیر منیفلد ها و منیفلدهای خارج قسمت در هندسه ناجابجاییزهرا وفاییکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۸ بهمن ۱۳۹۴
۹اعداد احاطه کننده و قیدی گراف ها روی رویه های توپولوژیکآمنه علیدادیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۰یک توپولژی الکساندرف روی گراف هااکرم قنبریکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۱گروه ایزومتری صفحه نا اقلیدسیفاطمه معافیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۲
۱۲جواب های معادلات غیر خطی از نوع همرشتاین روی فضاهای هیلبرت و باناخفائزه قربان نیاکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۲
۱۳نقاط ثابت و نقاط ثابت مشترک برای نگاشت های غیر انبساطی و نگااشت های غیر انبساطی تعمیم یافتهسیما دریکوندکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۲
۱۴نقاط ثابت برای نگاشت های انقباضی ضعیف تعمیم یافته در فضاهای متریک جزئیمرضیه شریفیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۲
۱۵فشرده سازی یک نقطه ای برای فضاهای خارج قسمتی تعمیم یافتهزهره رحیمیکارشناسی ارشداستاد راهنما۲۹ بهمن ۱۳۹۱
۱۶بررسی ژئودزی های روی یک بیضی گون در فضاهای مینکوفسکیحسین کلانتریکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ شهریور ۱۳۹۱
۱۷متریک فینسلر انحنای برشی غیر صفرمهدیه کفلوکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ بهمن ۱۳۹۰
۱۸معادلات اویلر لاگرانژ برای تابعک های تعریف شده روی منیفلدهای فرشهمریم خدیورکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۰ بهمن ۱۳۹۰
۱۹بررسی بعضی از خواص هندسی فضاهای باناخ و ساختار مجموعه نقطه ثابت نگاشت های غیر خطی روی این فضاهاحسن زمانیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۰
۲۰مشخصه نقطه ثابت با استفاده از ویژگیهای فضای دوگانهمایون عزتی امینیکارشناسی ارشداستاد راهنما۳۱ شهریور ۱۳۹۰