اثر پارامترهای مختلف هندسی بر رفتار پی های متغیر بر شیروانی مسلح شده با ژئوگرید با استفاده از نرم افزار اجزای محدود

نویسندگانمصطفی بازگیر - حمید رضا صبا
همایشاولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
تاریخ برگزاری همایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
محل برگزاری همایشخرم آباد - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

کلید واژه ها: پی - ژئوگرید - شیروانی - ظرفیت باربری - Plaxis