تحلیل دینامیکی پی حجیم واقع بر سطح تخت بار دینامیکی ماشین آلات سه سیلندر با اسفاده از روش مخروط

نویسندگانحمزه عبداله پور - حمید رضاصبا - ساسان محاسب - مهدی صفاخیل
همایشهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه صنعتی زوریخ - دانشگاه زنجان
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله