بررسی رفتار دینامیکی زمین های بهبود یافته به روش تزریق با فشار بالا ( Jet Grouting)

نویسندگانپیمان دهقان - حمید رضا صبا
همایشهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشسمنان - دانشگاه سمنان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله