ارزیابی رفتار سدخاکی عمارت در دوران ساخت و آبگیری

نویسندگانعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدار
همایشپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۱۳ شهریور ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشارومیه - دانشگاه ارومیه
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه محقق اردبیلی
شماره صفحات۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

رفتار سد خاکی در حین ساخت، انتهای ساخت و اولین آبگیری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی سد د راین سه مرحله ضروری است. در سال های اخیر استفاده از روش های مختلف عددی در حل مسائل ژئوتکنیکی از جمله تحلیل استاتیکی و دینامیکی سدهای خاکی توسعه یافته است سد خاکی عمارت یک سد خاکی با هسته رسی می باشد که بر روی رودخانه دره رود از سرشاخه های رود ارس در فاصله 110 کیلومتر شهرستان مشکین شهر احداث می گردد. در این مقاله با بهره گیری از روش عددی تفاضلات محدود با استفاده از نرم افزار FLAC2D پس از مدلسازی مراحل ابتدایی و تعیین مشخصات مقاومتی مصالح خاکی بدنه سد و پی، رفتار استاتیکی سد عمارت در دوران ساخت و آبگیری مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

کلید واژه ها: سدخاکی عمارت، تحلیل استاتیکی، روش عددی، FLAC2D