بررسی تاثیر بارهای انفجاری بر عملکرد سازه ها

نویسندگانمحمد رضا ملائی - حمید رضا صبا
همایشپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۱۳ شهریور ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشارومیه - دانشگاه ارومیه
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

امروزه با توجه به افزایش حملات تروریستی در سراسر دنیا بمب گذاری درنقاط مختلف، تاثیر بارهای ضربه ای ناشی از انفجار روی سازه های مختلف (چه سازه های روی سطح زمین و چه سازه های زیرزمینی) مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است انفجار، پدیده ای با ماهیت تصادفی است که علاوه بر ایجاد اثراتی هم چون شوک ناگهانی، امواج فشاری و کششی. در محیط ایجاد نموده و سازه ها و موانع موجود در مسیر خود را تحت تاثیر قرار می دهد در این راستا تلاش های بسیاری توسط محققین مختلف برای تعریف و ارائه پارامترهای مختلف مرتبط با انفجار مانند منحنی توزیع فشار، ابعاد گودال انفجار، انتشار و میرایی این امواج در محیط های سنگی و خاکی و هم چنین اثرات آن روی سازه های مدفون در قالب مطالعات آزمایشگاهی و میدانی و هم چنین توسعه روش های عددی و تجربی صورت گرفته است.

 

 

کلید واژه ها: بارگذاری انفجاری، سازه های ساختمانی، سازه های زیرزمینی، تحلیل عددی