بررسی تغییرات نیروی کششی در مهار دیوارهای حائل با توجه به تغییرشکل سیستم تکیه گاهی

نویسندگانعلیرضا رهایی - حمیدرضاصبا
نشریهمجله بین المللی علوم مهندسی - دانشگاه علم و صنعت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۲۲۳-۲۳۴
شماره سریال۵
شماره مجلد۱۳
ضریب تاثیر (IF)1.446
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۸۱
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

این مقاله استخراج شده از پایان نامه مقطع دکتری اینجانب بوده است که در مرحله دفاع از پایان نامه  و در سال 1381 پذیرفته شده است این نشریه در سنوات بعد به نام " مجله بین المللی مهندسی عمران" تغییر نام داد

لینک ثابت مقاله