بررسی عملکرد دیافراگم بتنی مهار شده در خاک تحت اثر زلزله

نویسندگانحمیدرضاصبا - علیرضا رهایی
نشریهمهندسی عمران امیرکبیر
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۹۹۷-۱۰۱۴
شماره سریال۱۴
شماره مجلد۵۵
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارتابستان ۱۳۸۲
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریه2588-297X

چکیده مقاله

دیافراگم بتنی در پروژه های مختلف مهندسی کاربرد وسیعی دارند. با توجه به تنوع عوامل موثر (دیافراگم بتنی، مهار و خاک)، یکی از مسایل مهم در طرح و اجرای این دیافراگم ها، بررسی رفتار و نیروهای داخلی ایجاد شده تحت شرایط بارگذاری عادی و زلزله، بر مبنای اندرکنش خاک و دیوار و عملکرد غیرخطی مصالح مصرفی می باشد. در برنامه تحقیقاتی که نتایج آن در این مقاله عرضه می گردد ابتدا مدل های متعددی از دیافراگم های بتنی با تعداد مهارهای مختلف و تغییر شرایط خاک به روش اجزا محدود وتحت شرایط بارگذاری استاتیکی و دینامیکی تحلیل شده و نتایج حاصله شامل نیروهای داخلی در صفحه دیافراگم، تغییرات نیرو در مهارها، شکل و گستردگی کوه گسیختگی (لغزش) و تغییرات تنش در توده خاک استخراج و مقایسه گردیده است. سپس با بکارگیری سیستم های اندازه گیری مناسب، یک دستگاه آزمایشی برای تعیین تنش ها و نیروهای داخلی طراحی و ساخته شده است. در این ارتباط با استفاده از روش های آنالیز ابعادی، دیافراگم با تعداد مهارهای مختلف ساخته شده و با قرارگیری روی میز لرزان و تحت شتاب نگاشت های مختلف مورد آزمایش واقع و نتایج حاصله استخراج گردیده است. در انتها نتایج آنالیز دینامیکی غیر خطی با تجربیات آزمایشگاهی مقایسه شده است.

 

لینک ثابت مقاله

tags: دیافراگم بتنی -مهارجانبی - انعطاف پذیری - اجزاء محدود - اندرکنش - تحلیل غیرخطی