بررسی رفتار غیرخطی دیوارهای برشی فولادی

نویسندگانحمید رضا صبا - افشین مصلحی تبار- علی جانی موسی
نشریهعلمی و پژوهشی اساس
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۹
شماره سریال۱۷
شماره مجلد۴۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشارتابستان ۱۳۹۴
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

tags: دیوار برشی فولادی - رفتار غیرخطی - کمانش - شکل پذیری غیر الاستیک