بررسی تاثیر نوع اتصال شمع به کلاهک شمع در ماسه روانگرا

نویسندگانمحمد صالحی- حمید رضا صبا - مسعود بنی اسدی
نشریهمهندسی عمران امیرکبیر
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۲۸ مرداد ۱۳۹۶
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهپذیرفته شده

چکیده مقاله

نوع اتصال شمع به کلاهک در پیهای شمعی که به صورت گروهی مورد استفاده قرار میگیرند از جمله موضوعاتی است که در مهندسی ژئوتکنیک همواره مطرح و از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در این مقاله، مقایسه بین رفتار گروه شمع با دو نوع اتصال شمع به کلاهک گیردار و مفصلی صورت گرفته و پاسخ لرزه ای گروه شمع با خروجی هایی از جمله نیروی برشی، نیروی محوری، جابجایی قائم، جابجایی افقی وگشتاور خمشی در طول شمع سنجیده شده است. برای این منظور تحلیل سه بعدی دینامیکی تحت بار دینامیکی زلزله در نرم افزار اجزای محدود انسیس سه بعدی استفاده شده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده است. در نهایت مقایسه رفتار گروه شمع در دو حالت بررسی شده نشان میدهد اتصال مفصلی برای حداقل نمودن تغییرمکان قائم شرایط بهینه را ایجاد کرده و اتصال گیردار برای حداقل نمودن نیروی برشی و محوری و لنگر خمشی مناسب‌ است.
 

tags: شمع، کلاهک - تحلیل دینامیکی- روانگرا