پهنه بندی نوع خاک شهر قم بر اساس تعیین موج برشی به روش درون چاهی

نام نویسنده (دانشجو):
محل دفاع: دانشگاه تفرش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سمت استاد در پایان‌نامه: استاد راهنما

چکیده:

استاد مشاور پایان نامه حاضر آقای دکتر سید حمید لاجوردی بوده است