روشی خودکار به‌منظور کالیبراسیون نسبی و زمانی دوربین‌های غیرحرفه‌ای با هدف تولید ویدئوهای سه‌بعدی

نویسندگانعطیه گنجعلی؛ علیرضا صفدری نژاد
نشریهماشین بینایی و پردازش تصویر
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۱۵
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار۱۴۰۰-۰۷-۱۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایران
نمایه نشریهhttp://jmvip.sinaweb.net/

چکیده مقاله

در این مقاله راهکاری خودکار به‌منظور تولید ویدئوهای سه‌بعدی از طریق کنارهم قراردادن دو دوربین غیرحرفه‌ای پیشنهاد شده است. عدم امکان تامین هم‌زمانی دوربین‌ها در شروع فیلم‌برداری، نرخ نامشابه نمونه‌برداری فریم‌ها، معلوم نبودن پارامترهای کالیبراسیون داخلی و همچنین محدودیت‌های مربوط به تنظیم سخت‌افزاری ارتباط نسبی دوربین‌ها، چالش‌های این راهکار قلمداد می‌شوند. در راهکار پیشنهادی، ابتدا هم‌زمانی ویدئوها از طریق تناظریابی شاخص‌های زمانی تامین شده و در ادامه مقاطع زمانی توام با سکون در طول ویدئوها شناسایی می‌شوند. در ادامه، مجموعه‌ای از نقاط متناظر در دو ویدئو به‌کمک اجرای تناظریابی خودکار شناسایی‌ شده و در روندی اصلاحی مورد پالایش قرار می‌گیرند. نقاط متناظر پالایش شده در برآورد هم‌زمان پارامترهای کالیبراسیون داخلی و نسبی دوربین‌های استریو به‌کار گرفته شده و در آخر، ویدئوهای سه‌بعدی نرمال شده از طریق بازنمونه‌برداری مبتنی بر هندسه‌ی اپی‌پلار تولید می‌گردند. این روش در مورد چندین ویدئوی سه‌بعدی از چهار جنبه‌ی مختلف کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته است. دقت هندسی مطلوب در تولید ویدئوهای نرمال شده، هم‌زمانی دقیق ویدئوهای سه‌بعدی، تعمیم‌پذیری مطلوب روش پیشنهادی در تولید ویدئوهای سه‌بعدی در شرایط محیطی مختلف و رضایت تماشاگران ویدئوهای سه‌بعدی از منظر درک بصری عمق، از ویژگی‌های نتایج این روش محسوب می‌شوند.

لینک ثابت مقاله

tags: انتروپی، توجیه نسبی، تصاویر نرمال، فیلم سه‌بعدی، شار نوری، هم‌زمان سازی خودکار