پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱اصلاح هندسی لبه های ارتفاعی در تصاویر قائم از طریق راهکاری تلفیقی مبتنی بر پردازش های محلی و تولید نقاط اضافی در ابرنقاطزهرا توکلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۲تشخیص ناهنجاری در مزارع وسیع کشاورزی با استفاده از سری زمانی تصاویر سنتینل-۲مصطفی دازیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۹ شهریور ۱۴۰۲
۳کاهش اثر دودهای رقیق ناشی از آتش سوزی های گسترده در تصاویر چندطیفی ماهواره ای از طریق مدل های رگرسیونیرضا قلاوندکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۲ خرداد ۱۴۰۲
۴بهبود تطابق هندسی مدل برد-داپلر در تصاویر ماهواره‌ای SAR با مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از تکنیک‌های تناظریابیحمیدرضا سعیدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۱ اسفند ۱۴۰۱
۵بهبود نتایج تجزیه خطی سری های زمانی شاخص گیاهی EVI در تفکیک محصولات زراعی از طریق اصلاح روند فیلترگذاری و نرم سازیسحر روستاییکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۶ارائه مدلی جهت هشدار بهنگام چالاب های مستعد رشد پشه آنوفل ناقل بیماری مالاریا بر مبنای داده های سنجش از دور و آب و هوافهیمه یوسفیدکتریاستاد مشاوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۰ بهمن ۱۴۰۱
۷روشی به منظور شناسایی تغییرات نسبی سطوح با محتوای رادیومتریکی مشابه در دو مقطع زمانی به کمک مثلث بندی همزمان دسته اشعهبهنام قاسمزاده قورمیککارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۱ آبان ۱۴۰۱
۸تفکیک محصولات کشاورزی به کمک سری زمانی تصاویر پروبا-وی (منطقه مورد مطالعه: شهرستان ارومیه)وحید شمسکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۱ آبان ۱۴۰۱
۹توسعه یک روش کالیبراسیون میدانی جهت تصحیح خطای Rolling Shutter در تصاویر پهپادسجاد صیادیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۱۰تولید و کالیبراسیون نقشه ظرفیت حرارتی سطح از طریق داده های سنجنده مودیس و نقشه های زمین شناسیمحمد آزادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
۱۱کشف تغییرات در داده های لیدار از طریق تناظریابی با تصاویر ماهواره ای با حد تفکیک مکانی بالامهناز رجبی عقیل آبادیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۰ شهریور ۱۴۰۱
۱۲تفکیک محصولات زراعی با استفاده از سری زمانی تصاویر سنتینل-۲ به کمک شاخص های مبتنی بر فنولوژی و تقویم زراعیسعید زارعکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۱۳کاهش اعوجاجات هندسی و رادیومتری تصاویر پهپاد مبنای سنجنده فراطیفی پوشبروم BaySpec OCI-Fبه کمک کالیبراسیون میدانی و پردازش تصاویر فریم همزمانمجتبی آخوندی خضرآبادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۱۴روشی جهت تنظیم و کالیبراسیون یک سیستم تصویربرداری استریو متشکل از دوربین ‌های آماتور به منظور تولید ویدئو ‌های سه‌بعدیعطیه گنجعلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۹ تیر ۱۴۰۰
۱۵نقشه برداری تغییرات ارتفاعی سطح با استفاده از تصاویر پهپاد فتوگرامتری بدون داده ی کنترل زمینیسامان زارعکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۶ بهمن ۱۳۹۹
۱۶یافتن پارامترهای بهینه تلفیق تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک در حوزه فرکانسکبری یعقوبی ترکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۰ مهر ۱۳۹۹
۱۷طبقه بندی نرم محصولات زراعی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین به کمک تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالاعلیرضا طاهری دهکردیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۱۸بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری سنجش از دور و ارتباط آن با وضعیت سلامت افرادسید آروین فخریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۹آشکارسازی خودکار پهنه‌ی دودناشی از آتش‌سوزی به کمک تصاویر چندطیفی ماهواره‌ای (منطقه مورد مطالعه: آتش‌سوزی هورالعظیم)مهدیه فتحی موسالوییکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۲۰تولید مدل سه بعدی از سطح عوارض بدون بافت به کمک یک سیستم نور ساختاریافته متشکل از لیزر خطی و تصاویر استریومحسن شیخیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸