پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱توسعه یک روش کالیبراسیون میدانی جهت تصحیح خطای Rolling Shutter در تصاویر پهپادسجاد صیادیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۰ شهریور ۱۴۰۱
۲تولید و کالیبراسیون نقشه ظرفیت حرارتی سطح از طریق داده های سنجنده مودیس و نقشه های زمین شناسیمحمد آزادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
۳کشف تغییرات در داده های لیدار از طریق تناظریابی با تصاویر ماهواره ای با حد تفکیک مکانی بالامهناز رجبی عقیل آبادیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۰ شهریور ۱۴۰۱
۴تفکیک محصولات زراعی با استفاده از سری زمانی تصاویر سنتینل-۲ به کمک شاخص های مبتنی بر فنولوژی و تقویم زراعیسعید زارعکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۵کاهش اعوجاجات هندسی و رادیومتری تصاویر پهپاد مبنای سنجنده فراطیفی پوشبروم BaySpec OCI-Fبه کمک کالیبراسیون میدانی و پردازش تصاویر فریم همزمانمجتبی آخوندی خضرآبادکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
۶روشی جهت تنظیم و کالیبراسیون یک سیستم تصویربرداری استریو متشکل از دوربین ‌های آماتور به منظور تولید ویدئو ‌های سه‌بعدیعطیه گنجعلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۹ تیر ۱۴۰۰
۷نقشه برداری تغییرات ارتفاعی سطح با استفاده از تصاویر پهپاد فتوگرامتری بدون داده ی کنترل زمینیسامان زارعکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۲۶ بهمن ۱۳۹۹
۸یافتن پارامترهای بهینه تلفیق تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک در حوزه فرکانسکبری یعقوبی ترکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۰ مهر ۱۳۹۹
۹طبقه بندی نرم محصولات زراعی در تصاویر با قدرت تفکیک مکانی پایین به کمک تصاویر با قدرت تفکیک مکانی بالاعلیرضا طاهری دهکردیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۱ شهریور ۱۳۹۹
۱۰بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک و محصولات کشاورزی با استفاده از فناوری سنجش از دور و ارتباط آن با وضعیت سلامت افرادسید آروین فخریکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۳۰ شهریور ۱۳۹۹
۱۱آشکارسازی خودکار پهنه‌ی دودناشی از آتش‌سوزی به کمک تصاویر چندطیفی ماهواره‌ای (منطقه مورد مطالعه: آتش‌سوزی هورالعظیم)مهدیه فتحی موسالوییکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۱۳ شهریور ۱۳۹۹
۱۲تولید مدل سه بعدی از سطح عوارض بدون بافت به کمک یک سیستم نور ساختاریافته متشکل از لیزر خطی و تصاویر استریومحسن شیخیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۳طبقه بندی تصاویر ابرطیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیرخطیسمیرا الهیاری بککارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۴بهبود دقت شناسایی هدف در تصاویر ابرطیفی به کمک روش تخمین مولفه های واریانس بصورت محلیفاطمه عتیقیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۱۵پهنه بندی گیاهان دارویی خودرو شهرستان تفرش با استفاده از فن آوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای sentinel ۲ایمان شاکریکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۹ مهر ۱۳۹۸
۱۶کالیبراسیون مدل‌های تخمین رطوبت خاک در تصاویر نوری و حرارتی با حد تفکیک مکانی متوسط و پایین بکمک داده‌های SARبهنام ولاشجردیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۱ مهر ۱۳۹۸