بررسی عددی انتخاب شکل مناسب قالب در فرآیند کشش عمیق مقاطع استوانه ای به کمک امواج فراصوت به صورت شعاعی

نویسندگاننوید عجب شیری، سیامک مزدک ، حسین کیشانی فراهانی، محمدرضا شیخ الاسلامی
همایشچهاردهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶
محل برگزاری همایشتهران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله