پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱طراحی و ساخت شبیه‌سازی حسگر فشار با استفاده از مواددگررسان مغناطیسیمرضیه شیرمحمدی--دانشگاه اراک۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۲بررسی عددی و تجربی شکست در پروفیل های با مقطع دارای تاخوردگی در فرآیند شکل‌دهی غلتکیمازیار ظهرابی--دانشگاه تربیت مدرس۳۰ شهریور ۱۳۹۸
۳ارائه مدل عددی دقیق جهت تخمین ضخامت لوله به کمک فراصوتوجیهه سادات سجادی--دانشگاه تفرش۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۴بررسی عددی و تجربی عیب چروکیدگی در خمکاری سه بعدی لوله با مقاطع گردسید سعید موسوی--دانشگاه تفرش۱۳ بهمن ۱۳۹۷
۵بررسی عددی و تجربی فرآیند کشش عمیق ورق های تک‌لایه به کمک آلتراسونیکحسین کیشانی فراهانی--دانشگاه تفرش۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۶بررسی عددی و تجربی فرآیند کشش عمیق ورق های دولایه به کمک آلتراسونیکنوید عجب شیر--دانشگاه تفرش۳۰ بهمن ۱۳۹۶
۷بررسی عددی و تجربی عیوب پارگی و چروکیدگی ورق دولایه در فرآیند کشش عمیق مقطع مربعیسامان مرادی بشلی--دانشگاه تفرش۱۸ اسفند ۱۳۹۴
۸بررسی عددی و تجربی پارامترهای تأثیرگذار در قالب کشش عمیق برای مقاطع مربع با اجزای لاستیکیحمید گلمکانی--دانشگاه تفرش۱۸ اسفند ۱۳۹۴
۹بررسی عددی و تجربی جابجایی خط جوش در فرآیند کشش عمیق مقاطع مربعی شکل لوح های ترکیبیسعید عبدالعظیم زاده--دانشگاه تفرش۱۸ اسفند ۱۳۹۴
۱۰تحلیل و بررسی نازک شدگی و چروکیدگی در کشش عمیق مقاطع استوانه ای با استفاده از اجزای لاستیکیسید امیر رضوانی کلجاهی--دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۵ شهریور ۱۳۹۴
۱۱بررسی عددی پارامترهای مهم روی مقدار برگشت فنری در فرآیند شکل دهی افزایش تک نقطه ای به روش پاسخ سطحعادل شهیدی--دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۰ خرداد ۱۳۹۴
۱۲بررسی عددی اثر ناهمسانگردی بر روی عیوب ایجاد شده در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقطع کانالی شکلمسعود مبینی بناب--۱۷ اسفند ۱۳۹۲
۱۳بررسی عددی تنش های پسماند و عوامل موثر آن در فرآیند نورد سردبابک رشیدیان--دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۷ اسفند ۱۳۹۲
۱۴بررسی عددی تاثیر عوامل موثر بر عیب تو رفتگی مقاطع مستطیلی شکل در فرآیند شکل دهی مجدد غلتکی سرد لولهسید سعید مژدهی--دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۴ بهمن ۱۳۹۲
۱۵بررسی عددی اثر پارامترهای موثر بر کشش عمیق مقاطع مربعی با فرض ناهمسانگردی ورقسید سعید موسویان هریس--دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۵ تیر ۱۳۹۲
۱۶بررسی عددی و تجربی تغییر شکل سوراخ در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد مقاطع سوراخ داربهروز شیرانی بید آبادی--دانشگاه تربیت مدرس۲۰ اسفند ۱۳۹۱
۱۷بررسی عددی و شبیه سازی پارامترهای تغییر شکل بر عیوب هندسی مقاطع U شکل پیش سوراخ شده دایره ای مربعی و بیضی تولید شده توسط فرآیند غلتکی سردسیاوش ستار--دانشگاه تفرش۱۵ اسفند ۱۳۹۱
۱۸شکل دهی انفجاری ورق‌های دایروی شکل زیر آبپرویز وجدانی سرمهی--دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۵ بهمن ۱۳۹۱
۱۹تحلیل و شبیه سازی گشتاور و نیروهای وارده بر غلتک در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد لولهآریا حبیبی--دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۵ آذر ۱۳۹۱
۲۰بررسی تجربی و عددی تاثیر پارامترهای هندسه دندانه ابزار خانکشی بر روی نیروهای وارده بر ابزاروحید خوش نیت--دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک۱۵ بهمن ۱۳۹۰