مطالعه عددی اثر شتاب مبدل و شدت تراز صوتی در حداکثر چگالی ذرات معلق در فرآیند تعلیق

نویسندگانمحمدرضا شیخ الاسلامی علی جباری سیامک مزدک، داوود دهقانی، پرنیا محبی منش، یگانه جعفر کلهری
همایشچهاردهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله