سیر تحول ریاضیات در قرون اخیر

نویسندگانعلی پارسیان
همایشسومین سمینار تاریخ ریاضی ایران
تاریخ برگزاری همایش۱۳۹۱
محل برگزاری همایشبناب، ایران
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله