سامانه اعضاء هیأت علمی دانشگاه تفرش

 
 
فیلتر شده بر اساس : مهندسی صنایع
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
بهزاد

بهزاد اشجری بازنشسته

استادیار
مهندسی صنایع
بهزاد اشجری بازنشسته
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۹ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ashjari/fa

علی

علی چراغعلی خانی

استادیار
مهندسی صنایع
علی چراغعلی خانی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/cheraghalikhani/fa

Google Scholar
علی

علی حسین میرزایی بنی

استادیار
مهندسی صنایع
علی حسین میرزایی بنی
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۶ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/hoseinmirzaei/fa

مرتضی

مرتضی صابری

مربی
مهندسی صنایع
مرتضی صابری
مربی کارشناسی ارشد
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۲۴ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saberi/fa

محمد

محمد صفاری

استادیار
مهندسی صنایع
محمد صفاری
استادیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۲ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/saffari/fa

Google Scholar
حمیدرضا

حمیدرضا گلمکانی

دانشیار
مهندسی صنایع
حمیدرضا گلمکانی
دانشیار دکترای تخصصی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۸ مهندسی صنایع

http://faculty.tafreshu.ac.ir/golmakani/fa

Google Scholar