نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۱ مورد.
فیروز

فیروز آرش

دکتری
فیزیک
فیروز آرش
استاد دکتری
arash@tafreshu.ac.ir فیزیک
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۸۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arash/fa

حسن

حسن آریانپور

دکتری
ریاضی
حسن آریانپور
استادیار دکتری
arianpoor@tafreshu.ac.ir ریاضی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۵۷۴

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arianpoor/fa

نفیسه

نفیسه آقابابائی

کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
نفیسه آقابابائی
مربی کارشناسی ارشد
aghababaei@tafreshu.ac.ir مهندسی شیمی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۵۷۰

http://faculty.tafreshu.ac.ir/aghababaei/fa

سعید

سعید احمد پور کاسگری

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
سعید احمد پور کاسگری
مربی کارشناسی ارشد
ahmadpour@tafreshu.ac.ir مهندسی مکانیک
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ahmadpour/fa

مهدی

مهدی اره پناهی

دکترای تخصصی
مهندسی برق
مهدی اره پناهی
استادیار دکترای تخصصی
arehpanahi@tafreshu.ac.ir مهندسی برق
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arepanahi/fa

بهزاد

بهزاد اشجری

دکتری
مهندسی صنایع
بهزاد اشجری
استادیار دکتری
ashjari@tafreshu.ac.ir مهندسی صنایع
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۷۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ashjari/fa

محمد
محمد افضلی نژاد
استادیار دکتری
afzalinejad@gmail.com ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/afzalinejad/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن برزگر

دکتری
ریاضی
حسن برزگر
استادیار دکتری
barzegar@tafreshu.ac.ir ریاضی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۵۷۳

http://faculty.tafreshu.ac.ir/barzegar/fa

محمد رضا

محمد رضا برومند

دکتری
مهندسی عمران
محمد رضا برومند
استادیار دکتری
Boroomand@tafreshu.ac.ir مهندسی عمران
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۳۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/boroomand/fa

زهرا

زهرا بنی عامریان

دکتری
مهندسی مکانیک
زهرا بنی عامریان
استادیار دکتری
baniamerian@tafreshu.ac.ir مهندسی مکانیک
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۵۷۵

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baniamerian/fa

بهزاد

بهزاد به نبیان

کارشناسی ارشد
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
بهزاد به نبیان
مربی کارشناسی ارشد
behnabian@tafreshu.ac.ir ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۹۴

http://faculty.tafreshu.ac.ir/behnabian/fa

بهرام
بهرام بهرامی
استادیار -
bahrami@tafreshu.ac.ir فیزیک
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۴۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bahrami/fa

احمد

احمد بیات

مهندسی شیمی
احمد بیات
استادیار -
bayat@tafreshu.ac.ir مهندسی شیمی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۲۶

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayat/fa

محمدمحسن

محمدمحسن بیاتانی

دکتری
عمومی
محمدمحسن بیاتانی
استادیار دکتری
bayatani@tafreshu.ac.ir عمومی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۴۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayatani/fa

علی

علی پارسیان

دکتری
ریاضی
علی پارسیان
استادیار دکتری
parsian@tafreshu.ac.ir ریاضی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۳۶

http://faculty.tafreshu.ac.ir/parsian/fa

محمد حسین

محمد حسین پل

دکتری
مهندسی مکانیک
محمد حسین پل
استادیار دکتری
pol@tafreshu.ac.ir مهندسی مکانیک
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۳۵۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pol/fa

مجتبی

مجتبی پیشوایی

دکتری
مهندسی برق
مجتبی پیشوایی
استادیار دکتری
pishvayei@tafreshu.ac.ir مهندسی برق
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۹۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pishvayei/fa