نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۸۱ مورد.
فیروز

فیروز آرش

دکترای تخصصی
فیزیک
فیروز آرش
استاد دکترای تخصصی
فیزیک
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۸۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arash/fa

حسن

حسن آریانپور

دکترای تخصصی
ریاضی
حسن آریانپور
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۴

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arianpoor/fa

نفیسه

نفیسه آقابابائی

کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
نفیسه آقابابائی
مربی کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۵۷۰

http://faculty.tafreshu.ac.ir/aghababaei/fa

سعید

سعید احمد پور کاسگری

کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
سعید احمد پور کاسگری
مربی کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۸

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ahmadpour/fa

مهدی

مهدی اره پناهی

دکترای تخصصی
مهندسی برق
مهدی اره پناهی
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی برق
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۵۳

http://faculty.tafreshu.ac.ir/arepanahi/fa

بهزاد

بهزاد اشجری

دکترای تخصصی
مهندسی صنایع
بهزاد اشجری
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی صنایع
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۷۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/ashjari/fa

محمد

محمد افضلی نژاد

دکترای تخصصی
ریاضی
محمد افضلی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/afzalinejad/fa

گوگل اسکالر
مجید

مجید اقبالی

دکترای تخصصی
ریاضی
مجید اقبالی
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
-

http://faculty.tafreshu.ac.ir/eghbali/fa

گوگل اسکالر
حسن

حسن برزگر

دکترای تخصصی
ریاضی
حسن برزگر
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۳

http://faculty.tafreshu.ac.ir/barzegar/fa

محمد رضا

محمد رضا برومند

دکترای تخصصی
مهندسی عمران
محمد رضا برومند
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی عمران
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/boroomand/fa

زهرا

زهرا بنی عامریان

دکترای تخصصی
مهندسی مکانیک
زهرا بنی عامریان
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی مکانیک
۰۸۶۳۶۲۴۱۵۷۵

http://faculty.tafreshu.ac.ir/baniamerian/fa

بهزاد

بهزاد به نبیان

کارشناسی ارشد
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
بهزاد به نبیان
مربی کارشناسی ارشد
ژئودزی و مهندسی نقشه برداری
۰۸۶-۳۶۲۴۱-۲۹۴

http://faculty.tafreshu.ac.ir/behnabian/fa

بهرام

بهرام بهرامی

دکترای تخصصی
فیزیک
بهرام بهرامی
استادیار دکترای تخصصی
فیزیک
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۴۹

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bahrami/fa

احمد

احمد بیات

دکترای تخصصی
مهندسی شیمی
احمد بیات
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی شیمی
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۲۶

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayat/fa

محمدمحسن

محمدمحسن بیاتانی

دکترای تخصصی
عمومی
محمدمحسن بیاتانی
استادیار دکترای تخصصی
عمومی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۴۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/bayatani/fa

علی

علی پارسیان

دکترای تخصصی
ریاضی
علی پارسیان
استادیار دکترای تخصصی
ریاضی
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۳۶

http://faculty.tafreshu.ac.ir/parsian/fa

محمد حسین

محمد حسین پل

دکترای تخصصی
مهندسی مکانیک
محمد حسین پل
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی مکانیک
۰۸۶۳۶۲۴۱۳۵۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pol/fa

مجتبی

مجتبی پیشوایی

دکترای تخصصی
مهندسی برق
مجتبی پیشوایی
استادیار دکترای تخصصی
مهندسی برق
۰۸۶۳۶۲۴۱۲۹۷

http://faculty.tafreshu.ac.ir/pishvayei/fa