لیست مقالات در نشریات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۱۴ مورد.
عنوانعنوان نشریهنویسندگان
Numerical differential continuation approach for systems of nonlinear equations with singular JacobianAUT Journal of Mathematics and ComputingMohammad Ali Mehrpouya
On the notion of supplement in acts over monoidsJournal of Algebra and Its ApplicationsB. Tahmasebi Ashtiani , H. Rasouli , A. Tehranian and H. Barzegar
Multi-energy microgrid optimal operation with integrated power to gas technology considering uncertaintiesJournal of Cleaner ProductionAli Mobasseri, Marcos Tostado-Véliz, Ali Asghar Ghadimi, Mohammad Reza Miveh, Francisco Jurado
Enhanced controller for a four-leg inverter operating in a stand-alone microgrid with unbalanced loadsInternational Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS)Effat Ayoubi, Mohammad Reza Miveh, Ali Asghar Ghadimi, Sajad Bagheri
تحلیل و تبیین همافزایی امنیتی-دفاعی دولت مهدوی(عج) (بازخوانی و تفسیر آیات مرتبط در قرآن کریم و روایات معصومین (ع)پژوهشنامه معارف قرآنیعلی ملکی
COMMENT ON “OPTIMAL SHELF-SPACE STOCKING POLICY USING STOCHASTIC DOMINANCE UNDER SUPPLY-DRIVEN DEMAND UNCERTAINTY”INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING: THEORY, APPLICATIONS, AND PRACTICEM Saffari
امکان یا امتناع قانونگذاری در اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی ایرانرهیافتهای سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتیعلی ملکی
مقایسه تطبیقی ایده بیطرفی در اسلام و لیبرالیسمپژوهش های مهدویعلی ملکی
مقایسه تطبیقی ایده بیطرفی در اسلام و لیبرالیسمپژوهش های مهدویعلی ملکی
Steam reforming of ethanol to hydrogen formation: Kinetic modeling and experimental investigationsInternational journal of Chemical kineticsAmir Mosayebi
تهیه نقشه بلوک های ساختمانی شهری در سامانه گوگل ارث انجین از طریق آموزش طبقه بندی کننده تعمیم پذیرفصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی (سپهر)علیرضا طاهری دهکردی؛ سید محمد میلاد شهابی؛ محمد جواد ولدان زوج؛ محمود رضا صاحبی؛ علیرضا صفدری نژاد
بکارگیری کاهش ابعاد در تصاویر fMRI بر اساس الگوریتم فراابتکاری جهت تشخیص اوتیسمشفای خاتمفرزانه صادقیان، حدیثه حسنی، مرضیه جعفری
تلفیق اطلاعات طیفی و مکانی به منظور تفکیک محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر چندزمانه سنتینل-2 (مطالعه موردی: شهرستان قروه)سنجش از دور و GIS ایرانسعید احمدی، حدیثه سادات حسنی
ادغام تصویر فراطیفی و داده لیدار در سطح توصیف گر برمبنای الگوریتم بهینه سازی توده ذرات چندهدفه به منظور طبقه بندی مناطق شهریعلوم و فنون نقشه برداریحدیثه سادات حسنی، فرهاد صمدزادگان
Development of a CFD-based simulation model and optimization of thermal diffusion column: application on noble gas separationChemical Product and Process ModelingH Eghbalahmadi, P Khadiv-parsi, SMA Mousavian, MH Eghbal Ahmadi
OSL dosimeter reader system preparation and provide an OSL dosimetry system calibration schemeJournal of Radioanalytical and Nuclear ChemistryHR Dehghanpour
Injectivity versus dense injectivity in topological spacesITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICSHasan Barzegar
Online identification of power transformer and transmission line parameters using synchronized voltage and current phasorsElectric Power Systems ResearchMohammad Reza Rezaei, Seyed Reza Hadian-amrei, Mohammad Reza Miveh
A novel control approach for harmonic compensation using switched power filter compensators in micro‐gridsIET Renewable Power GenerationNima Khosravi, Hamid Reza Abdolmohammadi, Sajad Bagheri, Mohammad Reza Miveh
Design and Construction of a Water-Free Cleaning Robot for Solar Panels with the Ability to Adjust the HeightJournal of Intelligent Procedures in Electrical TechnologyMohammadreza Miveh, Amirhossein Ahmadi, Mojtaba Pishvaei