لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲۹ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
The Sombor Index of Unicyclic Graphs with given Diameter53th Annual Iranian Mathematical ConferenceMazandaranA. Alidadi, A. Parsian, H. Arianpoor
Semantic segmentation of UAV images based on U-Net in urban areaJoint 6th SMPR and 4th GIResearch ConferencesA. Majidizadeh-H. Hasani-M. Jafari
انتخاب ویژگی های مناسب برای برچسبدهی بازیکنان در ویدئوی مسابقات فوتبال با روش بهینه سازی توده ذرات گسستهسومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمینمهرتاش منافی فرد-حدیثه سادات حسنی
MOLECULE-BASED SPARSE REPRESENTATION STRATEGY AS A REPLACEMENT SOLUTION OF ORTHOGONAL MATCHING PURSUIT TECHNIQUE FOR DECOMPOSITION OF TIME SERIES OF VEGETATION INDICESVolume XLVIII-4/W2-2022, 2023 | ISPRS WG IV/3 ISPRS GeoSpatial Conference 2022, Joint 6th Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR) and 4th Geospatial Information Research (GIResearch) ConferencesTehranVahid Shams - Alireza Safdarinezhad - Rohollah Karimi
A METHOD FOR DETECTION OF DOORS IN BUILDING INDOOR POINT CLOUD THROUGH MULTI-LAYER THRESHOLDING AND HISTOGRAM ANALYSISISPRS WG IV/3 ISPRS GeoSpatial Conference 2022 Joint 6th Sensors and Models in Photogrammetry and Remote Sensing (SMPR) and 4th Geospatial Information Research (GIResearch) ConferencesTehranMojtaba Akhoundi Khezrabad - Mohammad Javad Valadan Zoej - Alireza Safdarinezhad
Adsorptive desulfurization of diesel fuel with nano copper oxide(CuO)The 14th Conference of chemical EngineeringTehranA. Khodadadi, M. Torabi angajia, A. Talebizadeh rafsanjani , A. Yonesi
واقع نمایی ادراک حصولی از دیدگاه حکمت متعالیهاولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامیتهرانعلی محمد جعفری نژاد
بررسی فعالیت و پایداری کاتالیستهای ریفرمر در واحد احیا مستقیم شرکت آهن و فولاد ارفعسمپوزیوم فولاد 401کیشامین مرادیان، محمدحسین اقبال احمدی، مرتضی عزیزیان شریف اباد
Evaluation of Seismic Performance of Steel Structures with LCF System using Artificial Neural Network8th International Congress on Civil Engineering , Architecture and Urban DevelopmentTehranElham Rajabi - Yaser Golestani
طراحی و شبیه سازی دروازه منطقی تمام نوری AND مبتنی بر بلور فوتونی با ابعاد کم و مناسب برای مدارات مجتمع نوریتهدیدات سایبر الکترونیکمحمد مقصودی - آرش کریم خانی
SF6 dissociation simulation by CO2 laser using nueral networkLaser Optics 2012St.PetersburgH. R. Dehghanpour, P. Parvin
Pressure dependence microstructuring of silicon using ArF laser in SF6 ambient gasLaser Optics 2012St.PetersburgH. R. Dehghanpour, P. Parvin
Mn Ferrite nanoparticle generation in distilled water using ND:YAG2nd EOS Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids (ANGEL 2012)SicilyH. R. Dehghanpour, L. Delshad, P. Parvin
Using LIBS to investigate SF6 decomposition by Nd:YAG laser irradiation near glass targetEMSLIBS 2011CesmeH. R. Dehghanpour, P. Parvin
Modeling of nano core (Ag)-shell (Au) generation in distilled water based on laser ablation1st EOS Conference on Laser Ablation and Nanoparticle Generation in Liquids (ANGEL 2010)EngelbergH. R. Dehghanpour, P. Parvin
ولید و مشخصه یابی نانوکامپوزیت آلومینیوم-مس با استفاده از روش سایش لیزری در محیط آب مقطرکنفرانس فیزیک ایران 1395شیرازحمیدرضا دهقان پور هاجر آصفی هادی هاشمی
مقایسه نفوذ فلورین در سطح شیشه در فرایند شکست مولکولهای گاز SF6 در مجاورت هدف شیشه ای توسط لیزرهای اگزایمر ArF و هماهنگ های اصلی و دوم لیزر Nd:YAGشانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانیزدحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
مقایسه نفوذ فلورین در سطح شیشه در فرایند شکست مولکولهای گاز SF6 در مجاورت هدف شیشه ای توسط لیزر اگزایمر از فشارهای مانومتری تا بارومتریهفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایرانکرمانحمیدرضا دهقان پور، پرویز پروین
physical properties of magnetic Nd-Fe-BC nanoparticles generated in Distilled water using Nd: YAG laser4th International Conference on Nanostructures (ICNS4)Kish IslandH. R. Dehghanpour, Seifollahi
CO2 laser effects on dermis tissueدومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایرانشاهین شهرP. Parvin, H. R. Dehghanpour, M.Shojaei