لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹۷ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
A Graphical Approach to Design PI Controller for Integrator plus Dead-Time Processes2nd International Conference on Control, Instrumentation and AutomationMomeni Zadeh - A. Madady -H. R. Alikhani
Optimal FOPDT Model Fitting to an nth-Order All Pole Process: Impulse Response ApproachIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady - H. R. Alikhani
Stabilization of Integral plus Dead-Time Processes by Digital PI ControllerIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady - H. R. Alikhani
First-Order Controllers Design for Second-Order Integrating Systems with Time DelayIEEE Multi-Conference on Systems and ControlH. R. Alikhani - A. Madady
A Graphical Method for Designing PD Controller for IPDT ProcessesIEEE Multi-Conference on Systems and ControlH. R. Alikhani - A. Madady
Strong Stabilizing of Integral plus Dead-Time Processes using First-Order ControllersIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady -H. R. Alikhani
Model Reference Adaptive Control of 2-D Systems via Wave Advanced ModelIEEE Multi-Conference on Systems and ControlA. Madady -M. Shafiee -H. R. Alikhani
Reduction AWGN from Digital Images Using a New Local Optimal Low-Rank Approximation Method5th Brazilian Technology SymposiumS. Kalantari - M. Ramezani - Ali Madady
Introducing a weighted adaptive filter to eliminate salt and pepper noise from digital images using Manhattan distance and average values of minimaFifth International Conference on New Horizons in Electrical, Computer and Mechanical EngineeringS. Kalantari - Ali Madady– M. Ramezani
مشخصه های انتقال حرارتی جریان نانوسیال مغشوش در کانال موجدار اریبسی امین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایرانتهرانحسین شفیعی، محمد حامد حکمت
کالیبراسیون بین سنجنده‌ای مدل‌های رگرسیونی مبتنی بر جنگل‌های تصادفی بمنظور تخمین روزانه رطوبت خاک در تصاویر ماهواره‌ای مادیسبیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک 1400)تهران (مجازی)بهنام ولاشجردی - علیرضا صفدری نژاد - اشکان رزاق منش
Numerical Simulation of West & East Outfalls of MOBIN Utility Complex in Assaluye, South of Iran3rd International Conference on Marine Waste Water Discharge & Marine EnvironmentItalyMehdi Shafeefar- Ali Khosronejad- Mohammad Reza Boroomand
بررسی رفتار ارتعاشاتی و اکوستیکی تفنگ بادی به کمک نرم افزار انسیسیازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشاتتهرانامیر حسین عرب-ابوالفضل حسنی بافرانی-مجتبی مرادی
مروری بر عملکرد سیستمهای خودروهای خودراندومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمینفرزانه صادقیان، عطیه گنجعلی و حدیثه سادات حسنی
Simulation and optimization of helium-argon separation by thermal diffusion column17th Iranian National Congress of Chemical EngineeringH Eghbalahmadi, P Khadiv-parsi, SMA Mousavian, MH Eghbal Ahmadi
کنترل جریان سیال غیرنیوتنی پاور-لا در حال عبور از روی یک سیلندر دایروی با استفاده از میله های کنترلی چندگانهنوزدهمین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره هاتهرانزهرا سوری- محمد حامد حکمت- محمد علی آقاسی
انتخاب ویژگیهای بهینه در شناسایی بیماری اوتیسم از تصاویر fMRI بر مبنای الگوریتم ژنتیکنخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختیدانشگاه گیلانفرزانه صادقیان-حدیثه سادات حسنی-مرضیه جعفری
Influence of Water-Cement Ratio on Time-Dependent Structural Performance of Corroded Reinforced Concrete ColumnsThe First International Conference on Earthquake and Seismic Geotechnical Engineering (ICESGE)Atiye Farahani
شناسایی و شمارش دپوهای خاکریزی ناشی از فعالیت های عمرانی با استفاده از ویژگی های متن تصاویر ماهواره ای بزرگ مقیاسهمایش ملی ژئوماتیک سال 1394تهرانحامد کاچار، علیرضا صفدری نژاد، احمد معدنچی، حمید دهقانی، مهدی مدیری، حمید عنایتی، مهدی مختارزاده
بهبود عملکرد الگوریتم ژنتیک در شناسایی ساختار بهینه ی توابع کسری از طریق تولید احتمالاتی جامعه اولیه مبتنی بر همبستگی ستونی ماتریس ضرایب مجهولاتچهارمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمینیزدمجتبی آخوندی خضرآباد؛ محمدجواد ولدان زوج؛ علیرضا صفدری نژاد