روح اله کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی نقشه برداریدانشگاه صنعتی امیرکبیر (واحد تفرش)
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی نقشه برداری - ژئودزیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۸مهندسی نقشه برداری - ژئودزیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیأت علمی گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداریرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه ژئودزی و مهندسی نقشه­ برداری دانشگاه تفرش، تفرش، ایران، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳-۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پردیس تفرش) با رتبه اول در سال ۱۳۸۰

۲- رتبه دوم آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۰

۳- پژوهشگر برجسته دانشگاه تفرش - ۱۳۹۴

- دروس کارشناسی:

۱- تئوری خطاها

۲- تعدیل و سرشکنی (تئوری برآورد)

۳- نقشه ­برداری ژئودتیک

۴- نقشه­ برداری صنعتی و میکروژئودزی

۵- جبر خطی

۶- هندسه دیفرانسیل

۷- ریاضی کاربردی

 

- دروس کارشناسی ارشد:

۱) سرشکنی پیشرفته