روح اله کریمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی نقشه برداریدانشگاه صنعتی امیر کبیر (واحد تفرش) - تفرش - ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی نقشه برداری - ژئودزیدانشگاه تهران - تهران - ایران
دکتری۱۳۸۸مهندسی نقشه برداری - ژئودزیدانشگاه تهران - تهران - ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشعضو هیأت علمی گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداریرسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه ژئودزی و مهندسی نقشه­ برداری دانشگاه تفرش، تفرش، ایران، 23/11/1391 12/04/1396

1- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پردیس تفرش) با رتبه اول در سال 1380

2- رتبه دوم آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال 1380

3- پژوهشگر برجسته دانشگاه تفرش - 1394

- دروس کارشناسی:

1- تئوری خطاها

2- تعدیل و سرشکنی (تئوری برآورد)

3- نقشه ­برداری ژئودتیک

4- نقشه­ برداری صنعتی و میکروژئودزی

5- جبر خطی

6- هندسه دیفرانسیل

7- ریاضی کاربردی

 

- دروس کارشناسی ارشد:

1) سرشکنی پیشرفته