پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱طبقه بندی تصاویر ابر طیفی مبتنی بر تلفیق ویژگی های مستخرج از روش های کدگذاری تنک، تبدیلات خطی و غیر خطیسمیرا اله یاری بککارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۲بهبود دقت شناسایی هدف در تصاویر ابرطیفی به کمک روش تخمین مولفه های وریانس به صورت محلیفاطمه عتیقیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۳تولید مدل سه بعدی از سطح عوارض بدون بافت به کمک یک سیستم نور ساختاریافته متشکل از لیزر خطی و تصاویر استریومحسن شیخیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۸ بهمن ۱۳۹۸
۴مدلسازی فرونشست تهران به کمک مشاهدات InSAR و ثقلیامیر حجت قدیمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۵استخراج عوارض تیر چراغ برق در حاشیه راه ها با استفاده از داده های لیزر اسکنر موبایلزهرا چمنیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۹ بهمن ۱۳۹۷
۶مدل سازی محلی جزر و مد بر مبنای مشاهدات سطح لحظه ای دریا و مدل های هیدرودینامیکمصطفی سهرابی اطهردکتریاستاد مشاوردانشگاه تهران۳۰ دی ۱۳۹۷
۷یک مدل ژئوپتانسیلی بهبود یافته تا درجه و مرتبه ۱۰۸۰مهدی مسیب زادهدکتریاستاد راهنمادانشگاه تهران۲۹ دی ۱۳۹۷
۸بهبود سرعت همگرایی در تعیین موقعیت نقطه ای دقیق آنیناصر عبدیدکتریاستاد راهنمادانشگاه تهران۱۰ مهر ۱۳۹۷
۹امکان سنجی پهنه بندی مناطق فرونشست پوسته در ایران از طریق مشاهدات ثقلی و ترازیابیصادق زحمتیانکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۰۴ مهر ۱۳۹۶
۱۰ارزیابی شاخص های کنترل کیفیت ایستگاه ها و گیرنده های GNSSمحمد سلیمیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه تهران۲۷ دی ۱۳۹۵
۱۱پایش خشکسالی با استفاده همزمان از تصاویر نوری و راداریافسانه فتوحیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۳۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲مطالعه تغییر شکل صفحات تکتونیکی بر اساس GPSعباس شهبازیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۱۷ شهریور ۱۳۹۴
۱۳مدلسازی نویزهای سریهای زمانی GPS برای بهبود سیگنالگودرز یزدان پناهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۰۸ شهریور ۱۳۹۴
۱۴مطالعه و پیش بینی تغییرات تراز آب دریای خزر و خطوط ساحلی با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ایعلیرضا محمدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۲۶ خرداد ۱۳۹۴
۱۵شناسایی و بازسازی سه بعدی ساختمانهای شهری با استفاده از تصاویر هوایی و رقومی و داده های لیدارحامد امینی امیرکلاییکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۶ بهمن ۱۳۹۳
۱۶طبقه بندی عوارض شهری با استفاده از داده های لیدار و تصاویر دیجیتال هوایی بر اساس مدلهای نروفازیسیامک طالبی نهرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۶ بهمن ۱۳۹۳
۱۷ارزیابی عملکرد الگوریتم تناظریابی شی مبنای SIFT در تصاویر حاوی خطای کشیدگی تصویر و مقایسه آن با روش تناظر یابی ناحیه مبنازهرا امینیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۰۴ آذر ۱۳۹۳
۱۸بهبود مدلهای جهانی ژئوپتانسیلی با استفاده از مدلهای توپوگرافی با قدرت تفکیک بالاسیاوش یوسفیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تهران۲۱ تیر ۱۳۹۳
۱۹مقایسه روشهای مختلف تعیین سطح هم پتانسیل مرجع سیاره ونوسمصطفی ثارالهیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه آزاد اسلامی - واحد تفت۰۸ خرداد ۱۳۹۳
۲۰تعیین هوشمند پارامترهای بهینه سلف کالیبراسیون به منظور استفاده در مثلث بندی بر اساس داده های GPS/IMU، مطالعه موردی UlteraCamحامد احمدی مسینهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه تفرش۲۴ شهریور ۱۳۹۲