دروس تدریس شده

- دروس کارشناسی:

1- تئوری خطاها

2- تعدیل و سرشکنی (تئوری برآورد)

3- نقشه ­برداری ژئودتیک

4- نقشه­ برداری صنعتی و میکروژئودزی

5- جبر خطی

6- هندسه دیفرانسیل

7- ریاضی کاربردی

 

- دروس کارشناسی ارشد:

1) سرشکنی پیشرفته